SCIOS Scope 8 opfriscursus voor SCIOS Periodieke Kennistoets

1-daagse voorbereiding op SCIOS Scope 8 Periodieke Kennistoets
24 mei 2024
Vol
20 juni 2024
Vol
27 juni 2024
30 september 2024
18 november 2024

Kosten per persoon: € 530,-
Dit bedrag is inclusief lunch en lesmateriaal en exclusief btw en SCIOS Periodieke kennistoets SCIOS Scope 8 (€ 285,-).
 

 

Deze opleiding staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:

Apeldoorn  2024

Lesdag 1 SCIOS Scope 8 Periodieke Toets
24 mei  2024 4 juni 2024
30 september 2024 8 oktober 2024


Den Bosch 2024

Lesdag 1 SCIOS Scope 8 Periodieke Toets
26 februari 2024 14 maart 2024
20 juni 2024 26 juni 2024
18 november 2024 27 november 2024


Schinnen  2024

Lesdag 1 SCIOS Scope 8 Periodieke Toets
27 juni  2024 2 juli 2024

Om inspecties aan elektrische installaties uit te voeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u eenmalig het SCIOS-examen Scope 8 succesvol aflegt. Daarnaast dient u eens per 6 jaar een periodieke kennistoets succesvol af te leggen. Deze cursus bereidt u voor op deze kennistoets.

Indien u zich aanmeldt voor een periodieke kennistoets, dan vervalt de praktijkaudit, inclusief rapportbeoordeling voor dat jaar. De kennistoets dient echter met succes te zijn afgerond op het moment dat de praktijkaudit plaats zou hebben gevonden. Uitzondering vormen die organisaties die voorheen gecertificeerd waren volgens de Criteria voor Toezicht en die in 2014 en 2015 gebruik hebben gemaakt van de overgangsregeling. De kennis van hun inspecteurs wordt alleen tijdens een praktijkaudit beproefd. Zij hoeven geen diploma te halen. 

De certificaathouder (het gecertificeerde bedrijf) dient de diploma’s van alle individuele medewerkers te registreren. Als bedrijf bent u zelf verantwoordelijk voor het aanmelden van uw medewerkers voor periodieke toetsing. U ontvangt geen oproep van SCIOS hierover.

Waarom periodieke kennistoetsen

De periodieke kennistoetsen zijn noodzakelijk om de theoretische kennis van de scopes op peil te houden en om de kwaliteit te kunnen blijven leveren die achter het SCIOS-certificaat schuilgaat. De Periodieke Kennistoetsen testen uitsluitend uw kennis van de theorie. De praktijktoetsing gebeurt immers tijdens de periodieke praktijkaudits door uw certificerende instelling.

Voor wie

Beschikt u over het diploma voor SCIOS Scope 8 en wenst u graag SCIOS gecertificeerd te blijven, dan is deze opleiding geschikt voor u. 

De periodieke kennistoets is gefaseerd ingevoerd. Wanneer u aan de beurt bent, hangt af van het moment waarop u uw diploma heeft gehaald: 

Fase  Doelgroep SCIOS-gecertificeerden
4 uiterlijk 31 december 2023 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2014 is afgegeven.
5 uiterlijk  31 december 2024 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2019 is afgegeven.
6 Uiterlijk 31 december 2025 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die in 2019 het diploma hebben behaald van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat.

Inhoud

U ontvangt het lesboek voor aanvang van de cursus. We raden u aan het lesmateriaal goed te bestuderen. Tijdens de cursus kunt u hierover vragen stellen en wordt uw kennis over veiligheidsmaatregelen, technisch-theoretische onderbouwing om metingen uit te voeren en te interpreteren, visuele inspecties, het inspectieplan en IB22 opgefrist. 

Duur en lestijden

Deze cursus bestaat uit 1 lesdag (theorie). Daarnaast bent u ongeveer 18 uur kwijt aan zelfstudie. U dient de theorie voor aanvang van deze cursus te bestuderen. De periodieke kennistoets vindt op een andere dag plaats dan de opfriscursus. Zo kunt u zich goed voorbereiden hierop.

Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur.

Periodieke Kennistoets

De periodieke kennistoets bestaat enkel uit een theoretische toets die digitaal wordt afgenomen. 

Oefenen voor de toets kan op www.testvision.nl/ervaar/voorbeeldtoetsen/.

Tip
Beantwoord eerst alle vragen die u gemakkelijk kunt beantwoorden, zodat u voor deze vragen in elk geval voldoende tijd heeft. Ga daarna terug naar de nog niet beantwoorde vragen.

De periodieke kennistoets wordt afgenomen door een door SCIOS aangewezen examenbureau. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10, 12 en 14. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen.  

Bekijk ons examenreglement en onze leverings- en annuleringsvoorwaarden.

Appeltje-eitje?

SCIOS stelt: "Om een idee te krijgen of de benodigde kennis voorhanden is, kunnen de kennis- en bekwaamheidseisen worden geraadpleegd. Het is niet vereist om een opfriscursus te volgen voordat de toets wordt gedaan. Lees in ieder geval de informatie over examens en toetsen om een indruk van de ervaringen met examens te krijgen. Het slagingspercentage bij de examens ligt om een veelheid van redenen niet bijzonder hoog. Houd daarmee rekening en vat ook de periodieke kennistoets niet te licht op, ook al liggen de slagingspercentages hier beduidend hoger.“ 

Opfriscursus Wiskunde

Inzicht in en goede kennis van wiskunde is belangrijk voor een technische opleiding. Bij diverse SCIOS-inspecties dienen namelijk berekeningen uitgevoerd te worden. Is uw wiskundekennis in de loop der jaren weggezakt? Dan kunt u met de eendaagse Opfriscursus Wiskunde uw kennis ophalen én u alvast goed voorbereiden op een technische opleiding bij ons. 

FAQ:

Anderen keken ook naar:

 

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign