SCIOS Scope 8 Periodieke Kennistoets

Periodieke Kennistoets SCIOS Scope 8
22 mei 2024
27 mei 2024
Vol
06 juni 2024
02 juli 2024
16 juli 2024
30 juli 2024
10 september 2024
17 september 2024
24 september 2024
08 oktober 2024
08 oktober 2024
30 oktober 2024

Kosten per persoon: € 285,- 
Dit bedrag is inclusief SCIOS Bewijs van Slagen en exclusief btw.

 

Bij installateurs en inspectiebedrijven met een SCIOS-certificering moeten inspecteurs over een SCIOS-erkenning beschikken. Om voor de SCIOS Scope 8 erkenning in aanmerking te komen, dienen inspecteurs normaliter een SCIOS-examen af te leggen. Uitzondering vormen die organisaties die voorheen gecertificeerd waren volgens de Criteria voor Toezicht en die in 2014 en 2015 gebruik hebben gemaakt van de overgangsregeling. De kennis van hun inspecteurs wordt alleen tijdens een praktijkaudit beproefd. Zij hoeven geen diploma te halen. 

Wie in het verleden het examen voor SCIOS Scope 8 succesvol heeft afgelegd, dient eens per 6 jaar een periodieke kennistoets af te leggen. 

Indien u zich aanmeldt voor een periodieke kennistoets, dan vervalt de praktijkaudit, inclusief rapportbeoordeling voor dat jaar. De kennistoets dient echter met succes te zijn afgerond op het moment dat de praktijkaudit plaats zou hebben gevonden.

De certificaathouder (het gecertificeerde bedrijf) dient de diploma’s van alle individuele medewerkers te registreren. Als bedrijf bent u zelf verantwoordelijk voor het aanmelden van uw medewerkers voor periodieke toetsing. U ontvangt geen oproep van SCIOS hierover.

Waarom periodieke kennistoetsen

De periodieke kennistoetsen zijn noodzakelijk om de theoretische kennis van de scopes op peil te houden en om de kwaliteit te kunnen blijven leveren die achter het SCIOS-certificaat schuilgaat. De Periodieke Kennistoetsen testen uitsluitend uw kennis van de theorie. De praktijktoetsing gebeurt immers tijdens de periodieke praktijkaudits door uw certificerende instelling.

Voor wie

Beschikt u over het diploma voor SCIOS Scope 8 en wenst u graag SCIOS gecertificeerd te blijven, dan is deze opleiding geschikt voor u. 

De periodieke kennistoets is gefaseerd ingevoerd. Wanneer u aan de beurt bent, hangt af van het moment waarop u uw diploma heeft gehaald: 

Fase  Doelgroep SCIOS-gecertificeerden
5 uiterlijk  31 december 2024 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2019 is afgegeven.
6 Uiterlijk 31 december 2025 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die in 2019 het diploma hebben behaald van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat.

Periodieke Kennistoets

De periodieke kennistoets bestaat enkel uit een theoretische toets die digitaal wordt afgenomen. 

Oefenen voor de toets kan op www.testvision.nl/ervaar/voorbeeldtoetsen/.

Tip
Beantwoord eerst alle vragen die u gemakkelijk kunt beantwoorden, zodat u voor deze vragen in elk geval voldoende tijd heeft. Ga daarna terug naar de nog niet beantwoorde vragen.

De periodieke kennistoets wordt afgenomen door een door SCIOS aangewezen examenbureau. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10, 12 en 14. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen.  

Bekijk ons examenreglement en onze leverings- en annuleringsvoorwaarden.

Appeltje-eitje?

SCIOS stelt hoge eisen aan haar erkende inspecteurs en monteurs. Het examen vraagt dan ook veel van de kandidaten. SCIOS stelt op haar website: "Om een idee te krijgen of de benodigde kennis voorhanden is, kunnen de kennis- en bekwaamheidseisen worden geraadpleegd. Het is niet vereist om een opfriscursus te volgen voordat de toets wordt gedaan. 

Lees in ieder geval de informatie over examens en toetsen om een indruk van de ervaringen met examens te krijgen. Het slagingspercentage bij de examens ligt om een veelheid van redenen niet bijzonder hoog. Houd daarmee rekening en vat ook de periodieke kennistoets niet te licht op, ook al liggen de slagingspercentages hier beduidend hoger.“ 

Interesse?

Wilt u een Periodieke Kennistoets afleggen zonder voorbereidende opfriscursus. Meld u aan via het aanmeldformulier en vermeld in het opmerkingenveld om welke Scope het gaat. Toch eerst meer voorbereiding nodig? Volg dan onze eendaagse theoretische opfriscursus.

FAQ:

Anderen keken ook naar:

 

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign