U bent hier: Home Privacy

Privacy

Parkstad Opleidingen leidt inspecteurs en monteurs op voor inspectie en onderhoud  technische installaties (elektra- en gas- en stookinstallaties) en leert medewerkers van opdrachtgevers veilig werken met stookinstallaties en elektriciteit.

Voor de uitvoering van haar dienstverlening verwerkt Parkstad Opleidingen uw persoonsgegevens. Parkstad Opleidingen vindt het belangrijk dat u gebruik kunt maken van onze dienstverlening en deel kunt nemen aan onze instructies, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over wat er met uw persoonsgegevens gebeurd. Parkstad Opleidingen werkt daarom conform onderstaand beleid.

Hoe wij zorgen voor uw persoonsgegevens

Parkstad Opleidingen behandelt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacywet- en regelgeving.

Parkstad Opleidingen beperkt de toegang tot uw persoonsgegevens tot haar personeelsleden die dit voor hun functie nodig hebben en externe diensteverleners indien strikt noodzakelijk. Alle medewerkers van Parkstad Opleidingen tekenen een geheimhoudingsverklaring. Voor het geval Parkstad Opleidingen voor de verwerking van uw persoonsgegevens gebruikt maakt van andere externe dienstverleners, sluit Parkstad Opleidingen een verwerkersovereenkomst op grond waarvan contractueel aan Parkstad Opleidingen is gegarandeerd dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd.

Welke persoonsgegevens hebben we nodig

De volgende persoonsgegevens heeft Parkstad Opleidingen minimaal nodig om u optimale dienstverlening en gebruikmaking van onze opleidingsfaciliteiten te bieden:

  • Voorletters en Achternaam;
  • Geboortedatum;
  • E-mailadres;

Parkstad Opleidingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verwerken van aanmeldingen voor het volgen van een opleiding en/of training;
  • Het aanmelden voor het doen van examen bij opleidingsinstanties;
  • Het vervaardigen van diploma’s en/of certificaten;
  • De afgifte en toezending van diploma’s en/of certificaten.

Zonder verwerking van de bovenstaande persoonsgegevens is het voor Parkstad Opleidingen niet mogelijk om haar dienstverlening op een goede wijze uit te voeren.

In het geval u voor het volgen van één of meer van onze opleidingen of trainingen bent aangemeld door uw werkgever, zorgt Parkstad Opleidingen ervoor dat er met uw werkgever afspraken worden gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw werkgever is op grond daarvan gerechtigd om uw persoonsgegevens met Parkstad Opleidingen te delen

Indien u zich rechtstreeks – zonder tussenkomst van uw werkgever – aanmeldt voor het volgen van een opleiding of training, zullen we u tijdens het aanmeldproces expliciet toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Bewaren van gegevens

Parkstad Opleidingen bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen. Indien uw persoonsgegevens niet meer hoeven te worden bewaard op grond van een wettelijke verplichting of de uitvoering van de dienstverlening door Parkstad Opleidingen, worden uw persoonsgegevens door Parkstad Opleidingen verwijderd, vernietigd of anderszins onleesbaar gemaakt.

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Indien u wilt weten of en welke persoonsgegevens wij van u verwerken, of in een voorkomend geval uw persoonsgegevens wilt aanpassen of wijzigen, kunt u contact opnemen via info@parkstad-opleidingen.nl. U wordt dan zo spoedig mogelijk bericht over de hiervoor te volgen procedure.

Rechten op grond van de AVG

In het geval Parkstad Opleidingen dient te worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u Parkstad Opleidingen verzoeken om uw persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien, te rectificeren, te wissen of een beroep op gegevensoverdraagbaarheid te doen. Tevens kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken of een verzoek indienen tot het beperken van de verwerking of het maken van bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Parkstad Opleidingen.

Cookies

Parkstad Opleidingen plaatst geen cookies op uw computer om uw internet gedrag te volgen.

Vragen

Heeft u vragen over dit privacystatement? Neem dan contact op via 088 467 73 77 of info@parkstad-opleidingen.nl.

Rivas Zorggroep

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem hebben we geadviseerd over de elektrische bedrijfsvoering. Dit ziekenhuis is onderdeel van de Rivas Zorggroep. Dit heeft geresulteerd in de opleiding van een groot aantal medewerkers in veilig werken met en bij elektrische installaties. In de risico-analyse hebben...

MOSA

Ruim 50 medewerkers van MOSA volgden de instructie over veilig werken met elektriciteit volgens NEN 3140. De meesten waren aangewezen als Voldoend Onderricht Persoon. In 2015 volgde reeds een groep tot Voldoend Onderricht Persoon aangewezen medewerkers deze instructie bij ons. De instructies voerd...

Waterschap Brabantse Delta

Twee jaar geleden vroeg Waterschap Brabantse Delta aan Parkstad Inspecties om te adviseren over de veiligheid van hun elektrische bedrijfsvoering. In de vorm van een audit. Vervolgens ging Frank Smits, adviseur en docent van Parkstad Inspecties, samen met de andere Installatieverantwoordelijken (IV)...

Van Dorp Installaties

‘Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen, jong of oud. Niet ontwikkelen is geen optie’. Hét motto van Eline.

Monarch

“Monarch Nederland is het mooie bedrijf van mijn ouders. Het bedrijf is een zelfstandige vertegenwoordiging van de Weishaupt producten; totaalaanbieder van branders, ketels, warmtepompen en solar systemen”, zo luidt de enthousiaste introductie van Amber Harms, dochter van...

Opleidingslocaties

Onze opleidingen vinden plaats in Schinnen, Den Bosch en Apeldoorn. Daarnaast verzorgen we incompany-opleidingen, desgewenst op locatie bij onze opdrachtgevers.

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign