PI SCIOS Scope 8 6-daagse opleiding inspecteur laagspanningsinstallaties (NEN 3140) 2024

NEN 3140 opleiding inspecteur laagspanningsinstallaties met SCIOS Scope 8
11 september 2024
Vol
18 september 2024
25 september 2024
06 november 2024

Kosten per persoon: € 2.835,-  
(5% combinatiekorting bij gelijktijdige aanmelding voor SCIOS Scope 10 opleiding of de SCIOS Scope 12 opleiding)
Dit bedrag is inclusief lunch en lesmateriaal en exclusief btw en SCIOS Scope 8 examen (€ 785,-). 

Wilt u een bevoegdheid verkrijgen voor PI Scope 8, Scope 10 of Scope 12? Met ingang van 1 oktober 2024 geldt dat een SCIOS-diploma ‘Basiskennis Elektrotechniek’ vereist is voor het aanvragen van een bevoegdheid voor PI Scope 8, Scope 10 of Scope 12 wanneer u nog geen bestaande bevoegdheid heeft voor één of meer van deze scopes. Voor meer informatie ga naar Examen Basiskennis Elektrotechniek

Deze opleiding staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:


Den Bosch 2024
Lesdag 1
theorie
Lesdag 2
theorie
Lesdag 3
praktijk*
Lesdag 4 praktijk*
12 januari 2024 17 januari 2024 19 of 22 januari 2024 26 of 29 januari 2024
8 februari 2024 16 februari 2024 22 of 23 februari 2024 12 of 15 maart 2024
29 maart 2024 5 april 2024 12 of 16 april 2024 23 of 24 april 2024
17 mei 2024 24 mei 2024 29 of 30 mei 2024 3 of 7 juni 2024
27 mei 2024 4 juni 2024 11 juni of 17 juni 2024 27 juni of 1 juli 2024
11 september 2024 17 september 2024 23 of 24 september 2024 1 of 3 oktober 2024
Lesdag 5
theorie
Lesdag 6   
praktijk*    
SCIOS Scope 8
examen
 
5 februari 2024 8 of 16 februari 2024 20 of 21 februari 2024  
20 maart 2024 21 of 22 maart 2024 28 of 29 maart 2024  
6 mei 2024 14 of 16 mei 2024 21 of 23 mei 2024  
14 juni 2024 18 of 20 juni 2024 25 juni of 2 juli 2024  
3 juli 2024 8 juli of 9 jul 2024 11 juli of 16 juli 2024  
8 oktober 2024 10 of 11 oktober 2024 18 of 22 oktober 2024  
* De indeling voor de praktijklessen wordt uiterlijk op de 1e lesdag aan u kenbaar gemaakt.


Schinnen 2024

Lesdag 1
theorie
Lesdag 2
theorie
Lesdag 3
praktijk*
Lesdag 4 praktijk*
20 maart 2024 25 maart 2024 29 maart of 4 april 2024 8 of 10 april  2024
25 september 2024 2 oktober 2024 9 of 11 oktober 2024 16 of 18 oktober 2024
Lesdag 5
theorie
Lesdag 6   
praktijk*    
SCIOS Scope 8
examen
 
15 april 2024 19 of 22 april 2024 25 april of 7 mei 2024  
28 oktober 2024 1 of 4 november 2024 11 of 19 november 2024  
* De indeling voor de praktijklessen wordt uiterlijk op de 1e lesdag aan u kenbaar gemaakt.
 

Apeldoorn 2024

Lesdag 1
theorie
Lesdag 2
theorie
Lesdag 3
praktijk*
Lesdag 4 praktijk*
18 september 2024 25 september 2024 2 of 3 oktober 2024 10 of 16 oktober 2024
6 november 2024 13 november 2024 19 of 20 november 2024 26 of 27 november 2024
Lesdag 5
theorie
Lesdag 6   
praktijk*    
SCIOS Scope 8
examen
 
21 oktober 2024 28 of 31 oktober 2024 4 of 5 november 2024  
3 december 2024 10 of 11 december 2024 16 of 17 december 2024

* De indeling voor de praktijklessen wordt uiterlijk op de 1e lesdag aan u kenbaar gemaakt.

Om periodieke inspecties aan elektrische installaties uit te voeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u het SCIOS-examen Scope 8 succesvol aflegt. Deze opleiding bereidt u voor op dit examen. Voor de overige certificatie-eisen verwijzen wij u naar de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

NB: Voor de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140 is een certificering volgens SCIOS Scope 9 mogelijk.

Voor wie

Voor deze opleiding beschikt u over een elektrotechnische opleiding op niveau WEB 4 en heeft u kennis van de NEN 1010. Indien u hierover niet of onvoldoende beschikt, adviseren wij u voorafgaand een Opfriscursus NEN 1010 te volgen.

Inhoud

Deze opleiding biedt u inzicht in:

  • de NEN 3140+A3: 2019: de veiligheidsmaatregelen die u moet treffen en de technisch-theoretische onderbouwing om metingen uit te voeren en te interpreteren; 
  • de vereiste bekwaamheden voor een STIPEL- of SCIOS Scope 8 examen;
  • de visuele inspecties en het maken van een inspectieplan en het rapporteren van inspecties. De theoretische onderbouwingen leert u toe te passen door inspecties uit te voeren aan onze waarheidsgetrouwe schakel- en verdeelinrichtingen in ons speciaal voor dit doel ingericht practicum. 
  • IB22, de eenduidige classificatiemethode voor elektrische gebreken, afwijkingen en defecten. 

Met deze opleiding bent u goed voorbereid op uw examen, want de lessen vinden plaats in het practicum waar het examen wordt afgenomen.

Duur en lestijden

Deze opleiding bestaat uit 6 lesdagen (3 lesdagen theorie en 3 lesdagen praktijk). Daarnaast bent u ongeveer 24 uur kwijt aan zelfstudie.

Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur

SCIOS-examen

Deze opleiding kan worden afgesloten met een PI SCIOS Scope 8 examen. Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkexamen. Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen.

Het praktijkexamen vindt plaats in ons practicum in Schinnen of Den Bosch. Kiest u niet voor een examen, dan ontvangt u een Bewijs van Deelname na afronding van deze opleiding.

Oefenen voor het examen kan op www.testvision.nl/ervaar/voorbeeldtoetsen/.

Tip
Beantwoord eerst alle vragen die u gemakkelijk kunt beantwoorden, zodat u in elk geval voor deze vragen voldoende tijd heeft. Ga daarna terug naar de nog niet beantwoorde vragen.
Het SCIOS-examen wordt afgenomen door een door SCIOS aangewezen examenbureau. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10, 12 en 14. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen.
 
Bekijk ons examenreglement en onze leverings- en annuleringsvoorwaarden.

Appeltje-eitje?
SCIOS stelt hoge eisen aan haar erkende inspecteurs en monteurs. Het examen vraagt dan ook veel van de kandidaten. SCIOS: “Het slagingspercentage bij de examens ligt om een veelheid van redenen niet bijzonder hoog. Houd daarmee rekening en vat ook de periodieke kennistoets niet te licht op, ook al liggen de slagingspercentages hier beduidend hoger.“ 

Subsidieregeling Wij Techniek

Installatiebedrijven zijn via de geldende CAO verbonden aan het opleidingsfonds Wij Techniek. De subsidieregelingen van Wij Techniek gelden ook voor de opleidingen van Parkstad Opleidingen.

Opfriscursus Wiskunde

Inzicht in en goede kennis van wiskunde is belangrijk voor een technische opleiding. Bij diverse SCIOS-inspecties dienen namelijk berekeningen uitgevoerd te worden. Is uw wiskundekennis in de loop der jaren weggezakt? Dan kunt u met de eendaagse Opfriscursus Wiskunde uw kennis ophalen én u alvast goed voorbereiden op een technische opleiding bij ons. 

FAQ:

Anderen keken ook naar:

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign