EBI SCIOS Scope 8 opleiding EBI-inspecteur laagspanningsinstallaties

Opleiding Eerste Bijzondere Inspectie aan laagspanningsinstallaties volgens EBI SCIOS Scope 8

Kosten per persoon: € 1.895,-  
(5% combinatiekorting bij gelijktijdige aanmelding voor SCIOS Scope 10 opleiding of de SCIOS Scope 12 opleiding)
Dit bedrag is inclusief lunch en lesmateriaal en exclusief btw en EBI SCIOS Scope 8 theorie-examen (€ 285,-). 
 

Deze opleiding staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:

Apeldoorn 2024

Lesdag 1
theorie
Lesdag 2
theorie
Lesdag 3
theorie
EBI SCIOS Scope 8
examen
13 mei 2024       31 mei 2024      12 juni 2024       18 juni 2024 


Om eerste bijzondere inspecties aan elektrische installaties uit te voeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u het SCIOS-examen Scope 8 EBI succesvol aflegt. Deze opleiding bereidt u voor op dit examen. Voor de overige certificatie-eisen verwijzen wij u naar de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

NB: Voor de periodieke inspectie van elektrische installaties is een certificering volgens PI SCIOS Scope 8 mogelijk.

Onderscheid EBI SCIOS Scope 8 en PI SCIOS Scope 8

De EBI SCIOS Scope 8 is een Eerste Bijzondere Inspectie van nieuwe elektrische installaties. Deze inspectie wordt uitgevoerd voordat een elektrische installatie in gebruik wordt genomen, en wordt hierdoor dan ook beschouwd als een opleverinspectie. Daarnaast kan deze inspectie worden ingezet bij een wijziging of uitbreiding van de elektrische installatie(s). Aan de hand van deze inspectie wordt gecontroleerd of de betreffende installatie aan wet- en regelgeving voldoen, waaronder de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). 

In tegenstelling tot de EBI SCIOS Scope 8 betreft PI SCIOS Scope 8 een Periodieke Inspectie van bestaande elektrische installaties. Deze inspectie is gebaseerd op de norm NEN 3140 en controleert of de installaties aan het juiste veiligheidsniveau voldoen. 

Voor wie

Voor deze opleiding beschikt u over een elektrotechnische opleiding op niveau WEB 4 en heeft u kennis van de NEN 1010. Wij raden aan eerst de PI SCIOS Scope 8 te volgen alvorens te starten met de EBI-opleiding. Actuele kennis van PI SCIOS Scope 8 kan namelijk een voordeel voor u zijn. Verder is meerjarige ervaring als PI SCIOS 8 inspecteur of NEN 1010 inspecteur geen vereiste, maar een pre. 

Inhoud

Deze opleiding biedt u inzicht in:

  • de NEN 1010: de wijzigingen die deze norm heeft ondergaan, de opbouw en de samenhang tussen de delen van deze norm;
  • de NEN-EN-IEC 61439: de bedrijfsomstandigheden, constructie-eisen, technische eigenschappen en verificatie-eisen voor laagspanningsinstallaties;
  • NEN-EN-IEC 60204: het ontwerp en de bouw voor veiligere en beter functionerende machines en wettelijke eisen;
  • de veiligheidsmaatregelen die u moet treffen en de technisch-theoretische onderbouwing om metingen uit te voeren en te interpreteren; 
  • de vereiste bekwaamheden voor een EBI SCIOS Scope 8 examen.

Duur en lestijden

Deze opleiding bestaat uit 3 lesdagen (theorie). Daarnaast bent u ongeveer 24 uur  kwijt aan zelfstudie. We raden u aan het lesmateriaal goed te bestuderen. Tijdens de opleiding kunt u hierover vragen stellen. 

Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur

SCIOS-examen

Deze opleiding kan worden afgesloten met een EBI SCIOS Scope 8 examen. In tegenstelling tot de PI SCIOS Scope 8 bestaat dit examen alleen uit een theorie-examen van 240 minuten welke digitaal wordt afgenomen.

Oefenen voor het examen kan op www.testvision.nl/ervaar/voorbeeldtoetsen/.

Tip
Beantwoord eerst alle vragen die u gemakkelijk kunt beantwoorden, zodat u in elk geval voor deze vragen voldoende tijd heeft. Ga daarna terug naar de nog niet beantwoorde vragen.

Het SCIOS-examen wordt afgenomen door een door SCIOS aangewezen examenbureau. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10, 12 en 14. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen.
 
Bekijk ons examenreglement en onze leverings- en annuleringsvoorwaarden.

Appeltje-eitje?
SCIOS stelt hoge eisen aan haar erkende inspecteurs en monteurs. Het examen vraagt dan ook veel van de kandidaten. SCIOS: “Het slagingspercentage bij de examens ligt om een veelheid van redenen niet bijzonder hoog. Houd daarmee rekening en vat ook de periodieke kennistoets niet te licht op, ook al liggen de slagingspercentages hier beduidend hoger.“ 

Bevoegdverklaring

Om bevoegd verklaard te worden voor EBI SCIOS Scope 8 dient u naast een diploma EBI SCIOS Scope 8 ook over een diploma PI SCIOS Scope 8 te bezitten alsook over 3 jaar aantoonbare ervaring als PI SCIOS Scope 8 inspecteur (voorheen SCIOS Scope 8) of NEN 1010 inspecteur met minimaal 18 uitgevoerde inspecties, of bij grote inspecties, 6 weken inspectiewerkzaamheden. 

Opfriscursus Wiskunde

Inzicht in en goede kennis van wiskunde is belangrijk voor een technische opleiding. Bij diverse SCIOS-inspecties dienen namelijk berekeningen uitgevoerd te worden. Is uw wiskundekennis in de loop der jaren weggezakt? Dan kunt u met de eendaagse Opfriscursus Wiskunde uw kennis ophalen én u alvast goed voorbereiden op een technische opleiding bij ons. 

FAQ:

Anderen keken ook naar:

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign