NEN 3140 VP-hercertificering STIPEL

NEN 3140 Vakbekwaam Persoon hercertificering STIPEL

Cursus voor de VP die zijn/haar kennis wil opfrissen of zich wil hercertificeren volgens STIPEL
13 september 2024
21 november 2024

Kosten per persoon: € 1.085,-
Dit bedrag is inclusief lunch en lesmateriaal en exclusief btw en STIPEL-examen (€ 470,- bij vrijstelling voor de basistoets en anders € 580,-).
 

Deze instructie staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:

Schinnen 2024

 Lesdag 1  Lesdag 2*   STIPEL-examen
14 mei 2024 22 of 24 mei 2024 4 of 6 juni 2024

* De indeling voor de praktijklessen wordt uiterlijk op de 1e lesdag aan u kenbaar gemaakt.

Den Bosch 2024

 Lesdag 1  Lesdag 2*   STIPEL examen
7 februari 2024 9 of 19 februari 2024 8 of 11 maart 2024
13 september 2024 18 of 20 september 2024 30 september of 8 oktober 2024

* De indeling voor de praktijklessen wordt uiterlijk op de 1e lesdag aan u kenbaar gemaakt.

Apeldoorn 2024

 Lesdag 1  Lesdag 2*   STIPEL-examen
21 november 2024 25 of 28 november 2024 9 december 2024

* De indeling voor de praktijklessen wordt uiterlijk op de 1e lesdag aan u kenbaar gemaakt.

Als elektromonteur of technicus voert u elektrische en niet-elektrische werkzaamheden uit aan of in de buurt van laagspanningsinstallaties. U bent hiervoor door uw werkgever aangewezen als Vakbekwaam Persoon volgens NEN 3140, de norm voor een veilige bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties. Uw werkzaamheden doet u onder de verantwoordelijkheid van een Werkverantwoordelijke (WV). Om uw kennis over de NEN 3140 VP-LS in stand te houden, legt u om de 3 jaar het STIPEL-examen af. Deze instructie bereidt u hierop voor.

Voor wie

Voor deze instructie bent u gecertificeerd voor NEN 3140 VP-LS en wilt u uw kennis opfrissen en/of hercertificeren volgens STIPEL. 

Inhoud 

Deze instructie biedt u inzicht in:

  • de preventie van risico’s voor personen die werkzaamheden aan elektrische installaties uitvoeren;
  • de gevaren tijdens de werkzaamheden en de voorzorgsmaatregelen;
  • de vaardigheid om te onderkennen of het veilig is om de werkzaamheden voort te zetten;
  • de nieuwe NEN 3140+A3: 2019 over veilige elektrische bedrijfsvoering;
  • de toetsing van overige kwaliteiten die nodig zijn voor een zorgvuldige en verantwoorde aanwijzing;
  • theorie en praktijkvoorbeelden;
  • en alle andere onderwerpen die in het STIPEL-certificatieschema VP-LS worden vereist.

NB: Op aanvraag kan deze instructie ook in het Engels worden verzorgd.

Duur en lestijden

Deze instructie bestaat uit 2 lesdagen. Daarnaast bent u ongeveer 12 uur kwijt aan zelfstudie.

Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur

STIPEL-examen

Deze instructie kan worden afgesloten met een STIPEL-certificeringsexamen VP-LS. Het STIPEL-examen bestaat uit een STIPEL-basistoets en een STIPEL-certificatietoets. Het examen voor de basistoets bestaat uit een theorietest en het examen voor de certificatietoets uit een theorietest én praktijktest. De theorie-examens worden digitaal afgenomen.

Oefenen voor het examen kan op https://www.testvision.nl/ervaar/voorbeeldtoetsen/.

Tip

Beantwoord eerst alle vragen die u gemakkelijk kunt beantwoorden, dan heeft u daar in elk geval voldoende tijd voor. Ga daarna terug naar de nog niet beantwoorde vragen.

NB: indien uw STIPEL-certificaat nog geldig is of niet langer dan twee jaar is verlopen, dan krijgt u vrijstelling voor de basistoets.

Kiest u niet voor een examen, dan ontvangt u een Bewijs van Deelname na afronding van deze instructie.

Bekijk ons examenreglement en onze leverings- en annuleringsvoorwaarden.

Subsidieregeling Wij Techniek 

Installatiebedrijven zijn via de geldende CAO verbonden aan het opleidingsfonds Wij Techniek. De subsidieregelingen van Wij Techniek gelden ook voor de opleidingen van Parkstad Opleidingen.

Opfriscursus Wiskunde

Inzicht in en goede kennis van wiskunde is belangrijk voor een technische opleiding. Bij diverse inspecties dienen namelijk berekeningen uitgevoerd te worden. Is uw wiskundekennis in de loop der jaren weggezakt? Dan kunt u met de eendaagse Opfriscursus Wiskunde uw kennis ophalen én u alvast goed voorbereiden op een technische opleiding bij ons. 

Anderen keken ook naar:

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign