Opleiding Periodiek Onderhoud SCIOS Scope 5a

PO SCIOS Scope 5a

Periodiek Onderhoud SCIOS Scope 5a
Op aanvraag

Kosten per persoon: € 3.475,-
Dit bedrag is inclusief lunch en lesmateriaal en exclusief btw en SCIOS-examen (€ 875,-).
 

De opleiding staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:

 Lesdag 1
 Theorie
 Lesdag 2
 Theorie
 Lesdag 3
 Theorie
 Lesdag 4
 Theorie
 Lesdag 5
 Theorie
 Lesdag 6
 Praktijk in groep max 5 p.
 Lesdag 7
 
Praktijk in groep max 5 p.
 SCIOS-examen
 
Theorie
 SCIOS-examen
 
Praktijk
 

NB1: Praktijkexamens zijn individueel en worden afhankelijk van het aantal deelnemers op meerdere data ingepland. Bij aanvang van de opleiding wordt de indeling in praktijkgroepen bekendgemaakt. 
NB2: Het theorie-examen kan worden afgelegd op de hier voorgestelde data of op een van de  examendata met open inschrijving. 

Om Periodiek Onderhoud uit te voeren aan installaties die op vaste brandstof, zoals hout en biomassa worden gestookt, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u het SCIOS-examen PO Scope 5a succesvol aflegt.

Deze opleiding bereidt u voor op dit examen. Voor de overige certificatie-eisen verwijzen wij u naar de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

Voor wie

Voor deze opleiding beschikt u over een technische achtergrond en heeft u ervaring in het werkveld. 

Inhoud

Het hoge praktijkgehalte van de opleiding wordt gegarandeerd door ervaren docenten en installaties die worden gebruikt tijdens de praktijkdagen. Kennis en praktische toepasbaarheid staan centraal bij deze opleiding.

Aan de orde komen onder meer de verschillende typen biomassa- en andere stookinstallaties met vaste brandstof. Aan de hand van onderhoudsrapporten en controlelijsten worden alle noodzakelijke onderdelen behandeld en toegelicht. 

De lesgroepen voor de praktijklessen bestaan uit maximaal 5 deelnemers, zodat u optimaal kunt oefenen.

Duur en lestijden

De opleiding bestaat uit 7 lesdagen (5 dagen theorie en 2 dagen praktijk). Daarnaast bent u ongeveer 30 uur kwijt aan zelfstudie. Naast het zelfstandig bestuderen van de theorie, dient u gedurende de opleiding uw praktijkervaring nog verder uit te bouwen bij uw eigen bedrijf/uw werkgever.  

Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur

SCIOS-examen

De opleiding kan worden afgesloten met een PO SCIOS Scope 5a examen. Het examen bestaat uit twee onderdelen:

  • een theoretische toets; deze wordt digitaal afgenomen en duurt 210 minuten;
  • een praktijktoets; deze wordt middels een casus en verdediging afgenomen en duurt ca. 120 min, exclusief eigen tijd voor rapportage.  

Kiest u niet voor een examen, dan ontvangt u een Bewijs van Deelname na afronding van deze opleiding.

Oefenen voor het examen kan op www.testvision.nl/ervaar/voorbeeldtoetsen/.

Tip
Beantwoord eerst alle vragen die u gemakkelijk kunt beantwoorden, zodat u in elk geval voor deze vragen voldoende tijd heeft. Ga daarna terug naar de nog niet beantwoorde vragen.  

Het SCIOS-examen wordt afgenomen door een van de twee door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10, 12 en 14. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. 

Bekijk ons examenreglement en onze leverings- en annuleringsvoorwaarden.

Appeltje-eitje?
SCIOS stelt hoge eisen aan haar erkende inspecteurs en monteurs. Het examen vraagt dan ook veel van de kandidaten. SCIOS: " Het slagingspercentage bij de examens ligt om een veelheid van redenen niet bijzonder hoog. Houd daarmee rekening en vat ook de periodieke kennistoets niet te licht op, ook al liggen de slagingspercentages hier beduidend hoger.“ 

Opfriscursus Wiskunde

Inzicht in en goede kennis van wiskunde is belangrijk voor een technische opleiding. Bij diverse SCIOS-inspecties dienen namelijk berekeningen uitgevoerd te worden. Is uw wiskundekennis in de loop der jaren weggezakt? Dan kunt u met de eendaagse Opfriscursus Wiskunde uw kennis ophalen én u alvast goed voorbereiden op een technische opleiding bij ons. 

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c en 14.

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign