Opfriscursus PI/EBI SCIOS Scope 3

PI/EBI SCIOS Scope 3

Opfriscursus ter voorbereiding op Periodieke Kennistoets Periodieke Inspecties / Eerste of Bijzondere Inspecties SCIOS Scope 3
Op aanvraag

Kosten per persoon: € 535,-
Dit bedrag is inclusief lunch en lesmateriaal en exclusief btw en SCIOS-kennistoets (€ 285,-).
 

De opleiding staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:

Den Bosch 2024

Lesdag 1
Theorie
SCIOS periodieke kennistoets
PI/EBI Scope 3
1 maart 2024 11 maart 2024

Om Periodieke, Eerste of Bijzondere Inspecties aan stoom- en heetwaterketels uit te voeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u eenmalig het SCIOS-examen PI Scope 3 respectievelijk EBI Scope 3 succesvol aflegt. Daarnaast dient u eens per 6 jaar een periodieke kennistoets succesvol af te leggen. Deze cursus bereidt u voor op deze kennistoets. De kennistoets kan worden afgelegd op de voorgestelde datum of op een van de examendata met open inschrijving. 

Indien u zich aanmeldt voor een periodieke kennistoets, dan vervalt de praktijkaudit, inclusief rapportbeoordeling voor EBI en PI voor dat jaar. De kennistoets dient echter met succes te zijn afgerond op het moment dat de praktijkaudit plaats zou hebben gevonden.

De certificaathouder (het gecertificeerde bedrijf) dient de diploma’s van alle individuele medewerkers te registreren. Als bedrijf bent u zelf verantwoordelijk voor het aanmelden van uw medewerkers voor periodieke toetsing. U ontvangt geen oproep van SCIOS hierover.

Waarom periodieke kennistoetsen

De periodieke kennistoetsen zijn noodzakelijk om de theoretische kennis van de scopes op peil te houden en om de kwaliteit te kunnen blijven leveren die achter het SCIOS-certificaat schuilgaat. De Periodieke Kennistoetsen testen uitsluitend uw kennis van de theorie. De praktijktoetsing gebeurt immers tijdens de periodieke praktijkaudits door uw certificerende instelling.

Voor wie

Voor deze opleiding beschikt u over:

  • een diploma voor PI SCIOS Scope 3 én een PI SCIOS Scope 2 diploma of u bent ‘bevoegd verklaard’ hiervoor.
  • een diploma voor EBI SCIOS Scope 3 én een EBI SCIOS Scope 2 diploma of u bent ‘bevoegd verklaard’ hiervoor.

De periodieke kennistoets is gefaseerd ingevoerd. Wanneer u aan de beurt bent, hangt af van het moment waarop u uw diploma heeft gehaald:  

Fase  Doelgroep SCIOS-gecertificeerden
4 uiterlijk 31 december 2023 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2014 is af geven.
5 uiterlijk  31 december 2024 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2019 is afgeven.
6 Uiterlijk 31 december 2025 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die in 2019 het diploma hebben behaald van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat.

Inhoud

U ontvangt het lesboek voor aanvang van de cursus. We raden u aan het lesmateriaal goed te bestuderen. Tijdens de cursus wordt uw kennis over de verschillende typen stoom- en heetwaterketels en de vereisten om die ketels goed te onderhouden opgefrist. 

Duur en lestijden

De cursus bestaat uit 1 lesdag (theorie). Daarnaast bent u ongeveer 8 uur kwijt aan zelfstudie. U dient de theorie voor aanvang van deze cursus te bestuderen. 

Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur

Periodieke Kennistoets

De periodieke kennistoets bestaat enkel uit een theoretische toets die digitaal wordt afgenomen.

Oefenen voor de toets kan op www.testvision.nl/ervaar/voorbeeldtoetsen/.
 
Tip
Beantwoord eerst alle vragen die u gemakkelijk kunt beantwoorden, zodat u voor deze vragen in elk geval voldoende tijd heeft. Ga daarna terug naar de nog niet beantwoorde vragen.

Meerdere Scopes

Bent u gecertificeerd voor meerdere scopes, dan kunt u een gecombineerd examen afleggen voor de SCIOS Scopes 1, 2, 3 en/of 5.  Alle samenstellingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld de Scopes 1 en 2, maar ook de Scopes 2, 3 en 5. Let op! Hier zit wel een risico aan verbonden: wanneer u niet slaagt voor een combinatietoets, dan ontvangt u geen diploma voor een deel van de toets.

Geef in het opmerkingenveld van het aanmeldformulier aan of u kiest voor een PI- of EBI-kennistoets en voor welke Scope(s) u een kennistoets wenst te doen. 

De periodieke kennistoets wordt afgenomen door een van de twee door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10, 12 en 14.

De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. Bekijk ons examenreglement en onze leverings- en annuleringsvoorwaarden.

Appeltje-eitje?
SCIOS stelt hoge eisen aan haar erkende inspecteurs en monteurs. Het examen vraagt dan ook veel van de kandidaten. SCIOS: Het slagingspercentage bij de examens ligt om een veelheid van redenen niet bijzonder hoog. Houd daarmee rekening en vat ook de periodieke kennistoets niet te licht op, ook al liggen de slagingspercentages hier beduidend hoger.“ 

Opfriscursus Wiskunde

Inzicht in en goede kennis van wiskunde is belangrijk voor een technische opleiding. Bij diverse SCIOS-inspecties dienen namelijk berekeningen uitgevoerd te worden. Is uw wiskundekennis in de loop der jaren weggezakt? Dan kunt u met de eendaagse Opfriscursus Wiskunde uw kennis ophalen én u alvast goed voorbereiden op een technische opleiding bij ons. 

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

Reacties

Peter Booij, Thermeta Service Lesdatum: 05-11-2020
Beoordeling:
disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign