Opleiding inspecties SCIOS Scope 14

Inspectie SCIOS Scope 14
09 april 2024
22 november 2024

Kosten per persoon: € 1.550,-
Dit bedrag is inclusief lunch en lesmateriaal en exclusief btw en SCIOS-examen (€ 240,-). 
Prijzen SCIOS-examen 2024 onder voorbehoud

Disclaimer: de lesstof en het examen voor SCIOS Scope 14 zijn gebaseerd op de beschikbare gegevens van SCIOS. Indien SCIOS de eisen voor examinering aanpast, behouden wij ons het recht voor om wijzigingen hierin aan te brengen. 

De opleiding staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:

Den Bosch 2023

Lesdag 1 
Theorie
Lesdag 2
Theorie
Lesdag 3
Theorie
SCIOS-examen
Theorie
20 september 2023 27 september 2023 4 oktober 2023 10 oktober 2023


Apeldoorn 2023

Lesdag 1 
Theorie
Lesdag 2
Theorie
Lesdag 3
Theorie
SCIOS-examen
Theorie
21 november 2023 28 november 2023 5 december 2023 14 december 2023


Den Bosch 2024

Lesdag 1 
Theorie
Lesdag 2
Theorie
Lesdag 3
Theorie
SCIOS examen
Theorie
9 april 2024 16 april 2024 23 april 2024 13 mei 2024

Apeldoorn 2024

Lesdag 1 
Theorie
Lesdag 2
Theorie
Lesdag 3
Theorie
SCIOS examen
Theorie
22 november 2024 28 november 2024 6 december 2024 16 december 2024

NB: Het theorie-examen kan worden afgelegd op de hier voorgestelde datum of op een van de examendata met open inschrijving.

SCIOS Scope 14 heeft betrekking op de inspectie van verwarmingssystemen in gebouwen met als doel om de energie-efficiëntie van het gebouw te verbeteren. Deze inspectie valt onder de ‘SCIOS-certificatieregeling – deelregeling stookinstallaties’ en is wettelijk verplicht gesteld in het Bouwbesluit. In het technisch document TD19 zijn de technische eisen opgenomen voor inspectie van verwarmingssystemen. Uitsluitend gecertificeerde inspectiebedrijven mogen een SCIOS Scope 14 uitvoeren. Deze bedrijfscertificering vereist onder meer dat inspecteurs het SCIOS-examen Scope 14 succesvol afleggen. Het SCIOS Scope 14 examen toetst namelijk of inspecteurs voldoen aan de kennis en bekwaamheidseisen die horen bij TD19.

Meer informatie over certificatie-eisen vindt u in de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

Voor wie

Voor deze opleiding beschikt u over een technische achtergrond en heeft u ervaring in het werkveld. Omdat het werkgebied van SCIOS Scope 14 een grote verscheidenheid aan installaties en regelingen omvat, is het tevens belangrijk dat u beschikt over een brede kennis van gebouwgebonden installaties en regelsystemen.

Inhoud

Deze opleiding biedt inzicht in:

  • relevante normen en voorschriften
  • verwarmingssystemen in het algemeen
  • veiligheid
  • de inspectie
  • meetinstrumenten
  • de rapportage

Duur en lestijden

De opleiding bestaat uit 3 lesdagen (theorie). Daarnaast bent u ongeveer 10 uur kwijt aan zelfstudie ter voorbereiding op het theorie-examen. 

Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur

SCIOS-examen 

De opleiding kan worden afgesloten met een SCIOS Scope 14 examen. Het examen bestaat enkel uit een theoretische toets die digitaal wordt afgenomen en 120 minuten duurt. 

Het SCIOS-examen wordt afgenomen door een SCIOS aangewezen examenbureau. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10, 12 en 14. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. 

Oefenen voor het examen kan op https://www.testvision.nl/ervaar/voorbeeldtoetsen/.

Tip

Beantwoord eerst alle vragen die u gemakkelijk kunt beantwoorden, dan heeft u daar in elk geval voldoende tijd voor. Ga daarna terug naar de nog niet beantwoorde vragen.

Kiest u niet voor een examen, dan ontvangt u een Bewijs van Deelname na afronding van deze opleiding. 

Bekijk ons examenreglement en onze leverings- en annuleringsvoorwaarden.

Opfriscursus Wiskunde

Inzicht in en goede kennis van wiskunde is belangrijk voor een technische opleiding. Bij diverse SCIOS-inspecties dienen namelijk berekeningen uitgevoerd te worden. Is uw wiskundekennis in de loop der jaren weggezakt? Dan kunt u met de eendaagse Opfriscursus Wiskunde uw kennis ophalen én u alvast goed voorbereiden op een technische opleiding bij ons. 

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign