Opleiding Eerste of Bijzondere Inspectie SCIOS Scope 1 en 2

EBI SCIOS Scope 1 en 2

Eerste of Bijzondere Inspecties SCIOS Scope 1 en 2
01 oktober 2024

Kosten per persoon: € 3.650,-
Dit bedrag is inclusief lunch en lesmateriaal en exclusief btw en SCIOS-examen (€ 825,-).
 

De opleiding staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:

Den Bosch 2024

Lesdag 1
Theorie
Lesdag 2
Theorie
Lesdag 3
Theorie
Lesdag 4
Praktijk
14 maart 2024 21 maart 2024 29 maart 2024 5 april 2024
Lesdag 5
Praktijk
Lesdag 6
Theorie
Lesdag 7
Praktijk
SCIOS-examen
Theorie
12 april 2024 18 april 2024 26 april 2024 13 mei 2024
SCIOS-examen
Praktijk
     
15, 16 of 17 mei 2024      

 

Apeldoon 2024

Lesdag 1
Theorie
Lesdag 2
Theorie
Lesdag 3
Theorie
Lesdag 4
Praktijk
1 oktober 2024 7 oktober 2024 14 oktober 2024 21 oktober 2024
Lesdag 5
Praktijk
Lesdag 6
Theorie
Lesdag 7 *
Praktijk (Den Bosch)
SCIOS-examen
Theorie
4 november 2024 7 november 2024 11 november 2024 3 december 2024
SCIOS-examen *
Praktijk (Den Bosch)
     
12 of 13 december 2024      


*De praktijklessen voor de SCIOS EBI Scope 2 vinden plaats op onze locatie in Den Bosch, het praktijk examen SCIOS EBI Scope 1-2 vindt eveneens plaats in Den Bosch.

NB1: Praktijkexamens zijn individueel en worden afhankelijk van het aantal deelnemers op meerdere data ingepland. Bij aanvang van de cursus wordt de indeling in praktijkgroepen bekendgemaakt. 
NB2: Het theorie-examen kan worden afgelegd op de hier voorgestelde data of op een van de examendata met open inschrijving. 

Om EBI-inspecties aan gas- of oliegestookte atmosferische verwarmingsketels, luchtverhitters (met ventilatorbranders) of warmwaterketels te kunnen uitvoeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u het SCIOS-examen EBI Scope 1 en 2 succesvol aflegt. Deze opleiding bereidt u voor op dit examen. Voor de overige certificatie-eisen verwijzen wij u naar de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

Voor wie

Voor deze opleiding beschikt u over een aantoonbaar SCIOS erkend PI-diploma en ruime praktijkervaring in de Scopes 1 en 2.

Inhoud

Het hoge praktijkgehalte van de opleiding wordt gegarandeerd door ervaren docenten en installaties die tijdens de praktijkdagen worden gebruikt. Kennis en praktische toepasbaarheid staan centraal bij deze opleiding.
Aan de orde komen onder meer verschillende typen installaties, (veiligheids)- en installatievoorschriften, verbrandingstechniek, ketels en branders, gasstraten, beveiligingen, de opstellingsruimte en het correct hanteren en toepassen van meetinstrumenten. Aan de hand van inspectie-, onderhoudsrapporten en controlelijsten worden alle noodzakelijke onderdelen behandeld en toegelicht: van een stookproef tot het maken van rapportages en het opstellen van richtlijnen.

EBI is een zware opleiding. Een integraal onderdeel van de opleiding is het maken van praktijkopdrachten. Daarbij beslaat de praktijktraining uit drie dagen, omdat deelnemers dit hard nodig blijken te hebben om het praktijkexamen positief te kunnen afleggen. 

De lesgroepen voor de praktijklessen bestaan uit maximaal 5 deelnemers, zodat u optimaal kunt oefenen.

Duur en lestijden

De instructie bestaat uit 7 lesdagen (4 dagen theorie en 3 dagen praktijk). Daarnaast bent u ongeveer 24  uur kwijt aan zelfstudie. Naast het zelfstandig bestuderen van de theorie, dient u gedurende de opleiding uw praktijkervaring nog verder uit te bouwen bij uw eigen bedrijf/uw werkgever.  

Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur

SCIOS-examen

De opleiding kan worden afgesloten met een EBI SCIOS Scope 1-2 examen. Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkexamen. 

Het praktijkexamen vindt plaats in ons practicum in Den Bosch. Kiest u niet voor een examen, dan ontvangt u een Bewijs van Deelname na afronding van deze opleiding.

Oefenen voor het examen kan op www.testvision.nl/ervaar/voorbeeldtoetsen/.

Tip
Beantwoord eerst alle vragen die u gemakkelijk kunt beantwoorden, zodat u in elk geval voor deze vragen voldoende tijd heeft. Ga daarna terug naar de nog niet beantwoorde vragen.

Het SCIOS-examen wordt afgenomen door een van de twee door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10, 12 en 14. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. 

Bekijk ons examenreglement en onze leverings- en annuleringsvoorwaarden.

Appeltje-eitje? 
SCIOS stelt hoge eisen aan haar erkende inspecteurs en monteurs. Het examen vraagt dan ook veel van de kandidaten. SCIOS: “Het slagingspercentage bij de examens ligt om een veelheid van redenen niet bijzonder hoog. Houd daarmee rekening en vat ook de periodieke kennistoets niet te licht op, ook al liggen de slagingspercentages hier beduidend hoger.“ 

Opfriscursus Wiskunde

Inzicht in en goede kennis van wiskunde is belangrijk voor een technische opleiding. Bij diverse SCIOS-inspecties dienen namelijk berekeningen uitgevoerd te worden. Is uw wiskundekennis in de loop der jaren weggezakt? Dan kunt u met de eendaagse Opfriscursus Wiskunde uw kennis ophalen én u alvast goed voorbereiden op een technische opleiding bij ons. 

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c en 14.

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign