SCIOS Scope 12 examen

Examen t.b.v. diploma SCIOS Scope 12 voor inspectie van zonnestroominstallaties

Examen SCIOS Scope 12: € 705,-
Dit bedrag is inclusief SCIOS-diploma bij slagen en exclusief btw.
Examendata gaan door bij voldoende deelnemers.

Wie inspecties aan zonnestroominstallaties wil uitvoeren volgens de kwaliteitsstandaard SCIOS Scope 12, moet allereerst een diploma halen. Vervolgens kan een Certificerende Instelling u erkennen binnen de SCIOS-certificering van uw bedrijf. Daarna kunt u aan de slag als SCIOS Scope 12 inspecteur. U kunt het SCIOS Scope 12 examen bij Parkstad Opleidingen afleggen, ook als u elders uw opleiding heeft genoten. Wij beschikken over ruime en goed ingerichte leslokalen, zodat u de inspectie van PV-panelen en omvormers in ons practicum kunt oefenen. 

Examen SCIOS Scope 12

Het examen bestaat uit twee onderdelen:

  • een theoretische toets; deze wordt digitaal afgenomen en duurt 150 minuten, en bestaat uit meerdere soorten vragen;
  • een door u opgesteld inspectierapport, inclusief mondelinge verdediging hiervan gedurende 30 minuten.

Voor het inspectierapport gebruikt u het gestandaardiseerde rapportformat, dat u door het examenbureau na aanmelding wordt toegestuurd.

Na ontvangst van het inspectierapport ontvangt u binnen 5 werkdagen een datumvoorstel voor de verdediging van het rapport.

Oefenen voor het theorie-examen kan op www.testvision.nl/ervaar/voorbeeldtoetsen/.

Tip
Beantwoord eerst alle vragen die u gemakkelijk kunt beantwoorden, dan heeft u daar in elk geval voldoende tijd voor. Ga daarna terug naar de nog niet beantwoorde vragen.

U bent geslaagd als u voor beide onderdelen binnen één jaar een voldoende heeft gehaald. 

Aanmelden

Meld u aan via het aanmeldformulier op onze website. Wilt u op dezelfde dag het theoretisch examen afleggen én uw inspectierapport verdedigen, vermeld dit dan a.u.b. in het opmerkingenveld. Houd er rekening mee dat de examinator twee weken van tevoren het inspectierapport en de onderliggende documentatie dient te ontvangen. 

Opleiding SCIOS Scope 12

Wij hebben veel SCIOS-examens afgenomen. Veel examenkandidaten ervaren de examens als pittig, ook die voor Scope 12. Wij adviseren daarom altijd eerst een opleiding te volgen. 

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign