NEN 3140 IV/WV hercertificering STIPEL

NEN 3140 Installatieverantwoordelijke / Werkverantwoordelijke herinstructie

Herinstructie voor de IV/WV die zijn kennis wil opfrissen of wil hercertificeren voor STIPEL
13 september 2024
21 november 2024

Kosten per persoon: € 1.400,-
Dit bedrag is inclusief lunch en lesmateriaal en exclusief btw en STIPEL-examen (€ 613,- bij vrijstelling voor de basistoets en anders € 735,-).
 

Deze cursus staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:


Schinnen 2024

Lesdag 1 Lesdag 2*  Lesdag 3 STIPEL-examen
14 mei 2024 22 of 24 mei 2024 29 mei 2024 4 of 6 juni 2024

* Indeling voor de praktijklessen worden uiterlijk op de 1e lesdag aan u kenbaar gemaakt.

Den Bosch 2024

Lesdag 1 Lesdag 2*  Lesdag 3 STIPEL-examen
7 februari 2024 9 of 19 februari 2024 28 februari 2024 8 of 11 maart 2024
13 september 2024 18 of 20 september 2024 27 september 2024 30 september of 8 oktober 2024

* De indeling voor de praktijklessen wordt uiterlijk op de 1e lesdag aan u kenbaar gemaakt.​

Apeldoorn 2024

Lesdag 1 Lesdag 2*  Lesdag 3 STIPEL-examen
21 november 2024 25 of 28 november 2024 4 december 2024 9 december 2024

* Indeling voor de praktijklessen worden uiterlijk op de 1e lesdag aan u kenbaar gemaakt.

Als Installatieverantwoordelijke (IV) en/of de Werkverantwoordelijke (WV) draagt u de verantwoordelijkheid over de veiligheid en de procedures van de bedrijfsvoering van elektrische installaties en het uitvoeren van elektrotechnische- en bedieningswerkzaamheden aan laagspanningsinstallaties. Om uw kennis over de NEN 3140 IV-LS / WV-LS in stand te houden, legt u om de 3 jaar het STIPEL-examen af. Deze instructie bereidt u hierop voor. 

Voor wie

U bent STIPEL gecertificeerd voor NEN 3140 IV-LS of WV-LS. Dit certificaat is 3 jaar geldig en loopt binnenkort af of is verlopen. U wilt zich hercertificeren. Deze instructie bereidt u hierop voor. Of u hebt in het verleden een instructie tot Installatieverantwoordelijke of Werkverantwoordelijke gevolgd en wilt uw kennis ophalen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • de relevante normen en wetgeving voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties: de ARBO-wet, -besluit en –beleidsregels en de NEN 3140+A3: 2019;
  • de voorschriften, procedures en gedragsnormen in veiligheidszin conform NEN 3140;
  • de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende personen, vermeld in de NEN 3140; 
  • in de elektriciteitsvoorziening: met name de opbouw van het elektriciteitsnet (opwekking, distributie en gebruikers), de spanning voor het transporterende vermogen en de relatie met optredende verliezen en de opbouw en beveiliging van stroomcircuits;
  • de toepassing en het gebruik van verschillend schakelmateriaal en componenten, de werking van éénlijnschema’s, installatietekeningen, stroomkringschema’s en bedradingsschema’s;
  • de risico’s van het werken met elektriciteit;
  • de juiste maatregelen om ongevallen door elektriciteit te voorkomen;
  • en alle andere onderwerpen die in het STIPEL-certificeringsschema WV/IV-LS worden vereist.

Duur en lestijden

De instructie duurt 3 lesdagen (theorie). Daarnaast bent u ongeveer 18 uur kwijt aan zelfstudie.

Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur

STIPEL-examen

Deze instructie kan worden afgesloten met een STIPEL-certificeringsexamen IV/WV-LS. Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkexamen. Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen.

Oefenen voor het theorie-examen kan op https://www.testvision.nl/ervaar/voorbeeldtoetsen/.

Tip
Beantwoord eerst alle vragen die u gemakkelijk kunt beantwoorden, dan heeft u daar in elk geval voldoende tijd voor. Ga daarna terug naar de nog niet beantwoorde vragen.

NB: indien uw STIPEL-certificaat nog geldig is of niet langer dan twee jaar is verlopen, dan krijgt u vrijstelling voor de basistoets.

Kiest u niet voor een examen, dan ontvangt u een Bewijs van Deelname na afronding van deze instructie.

Bekijk ons examenreglement en onze leverings- en annuleringsvoorwaarden.

Subsidieregeling Wij Techniek

Installatiebedrijven zijn via de geldende CAO verbonden aan het opleidingsfonds Wij Techniek. De subsidieregelingen van Wij Techniek gelden ook voor de opleidingen van Parkstad Opleidingen.

Opfriscursus Wiskunde

Inzicht in en goede kennis van wiskunde is belangrijk voor een technische opleiding. Bij diverse inspecties dienen namelijk berekeningen uitgevoerd te worden. Is uw wiskundekennis in de loop der jaren weggezakt? Dan kunt u met de eendaagse Opfriscursus Wiskunde uw kennis ophalen én u alvast goed voorbereiden op een technische opleiding bij ons. 

Anderen keken ook naar:

Reacties

Medewerker Homij Lesdatum: 21-09-2020
Vervagende kennis wordt weer herhaald
Beoordeling:
Medewerker Homij Lesdatum: 21-09-2020
Belang van veiligstellen E Installaties en borgen
Beoordeling:
H. Keuren, Sabic Lesdatum: 21-09-2020
Meer inzicht in de nieuwe richtlijnen
Beoordeling:
Wouter Claessens, Sabic Lesdatum: 21-09-2020
Goede opfrissing van de leerstof. Goede discussies over zaken waar ik in de praktijk tegen aan loop
Beoordeling:
D. Rutten, Homij Technische Installaties B.V. Lesdatum: 03-09-2020
Bewuster omgaan met schakelhandelingen
Beoordeling:
disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign