overzicht referenties parkstad opleidingen
  • Alles
  • Installatiebedrijven
  • Industrie
  • Onderwijs / Zorg
  • Retail
  • Overheid en semi-overheid

Referentie Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta

Veiligheid én schoon en voldoende water is voor iedereen belangrijk. Waterschap Brabantse zorgt dat het niet te nat wordt. Of juist te droog. Hier zet waterschap Brabantse Delta zich iedere dag voor in met oog op de toekomst. Het werkgebied kent ruim 800.000 inwoners, 21 gemeenten en zo'n 25.000 bedrijven in Midden- en West-Brabant. 

Het is voor het waterschap een grote uitdaging om de belangen van inwoners, bedrijfsleven, landbouw, recreatie, natuur en stadsleven met elkaar te verenigen. Het waterschap werkt daarbij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen, natuurterreineigenaren of andere organisaties. Water is van ons allemaal.

 

Twee jaar geleden vroeg Waterschap Brabantse Delta aan Parkstad Inspecties om te adviseren over de veiligheid van hun elektrische bedrijfsvoering. In de vorm van een audit. Vervolgens ging Frank Smits, adviseur en docent van Parkstad Inspecties, samen met de andere Installatieverantwoordelijken (IV) van Waterschap Brabantse Delta aan de slag met het bestaande handboek. “Frank Smits heeft duidelijk de hoofdlijnen neergezet,” aldus Marc Roelen, Teamleider onderhoud & Techniek West van Waterschap Brabantse Delta. “Hij weet wat veranderingen in de wetgeving concreet betekenen voor onze organisatie.”

Handboek Veilige elektrische bedrijfsvoering

Aanvankelijk begon het werk van Parkstad Inspecties als een eenmalige opdracht. Waterschap Brabantse Delta wilde een audit over de veiligheid van hun elektrische bedrijfsvoering. Veel was goed. Maar er waren toch nog enkele zaken waarmee ze een verbeteringsslag konden maken. “Inmiddels was er een tekort ontstaan van één IV-er,” vertelt Marc Roelen. “Op ons verzoek nam Frank Smits deze taken over. Tegelijkertijd begeleidde hij het proces om een nieuw handboek veilige elektrische bedrijfsvoering te schrijven voor Waterschap Brabantse Delta. Hiervoor kwam hij regelmatig samen met de andere installatieverantwoordelijken. Ook heeft hij een rol gespeeld in het overtuigen van het management over de noodzaak van het implementeren van dit handboek.”

Instructie NEN 3140 en NEN 1010

Afgelopen tijd heeft Parkstad Inspecties diverse trainingen in house verzorgd, zoals de instructie op maat voor de Installatieverantwoordelijken, Werkverantwoordelijken en Vakbewaam personen. De instructie was een combinatie van veilig werken met techniek; de NEN 3140 en NEN 1010. Op dit moment fungeert Frank Smits als adviseur voor Waterschap Brabantse Delta. “Als adviseur is hij zeer waardevol voor onze organisatie,” zegt Marc Roelen. “Hij is niet alleen goed op de hoogte van de nieuwe wetgeving. Hij weet ook de vereisten in de wetgeving op een praktische manier te concretiseren voor onze organisatie; wat doe je wel en wat doe je niet. Dat creëert duidelijkheid. Uiteindelijk hebben we vaak nog altijd verschillende keuze mogelijkheden. Die adviseursrol en met name de onafhankelijke rol die Frank invult bevalt goed en we willen in de toekomst de rol van Parkstad Inspecties zeker uitbreiden zodat we nog nauwer kunnen samenwerken, ook op andere terreinen.”

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign