SCIOS Scope 10 Periodieke Kennistoets

Periodieke Kennistoets SCIOS Scope 10
30 juli 2024
Vol
17 september 2024
24 september 2024
08 oktober 2024
08 oktober 2024
30 oktober 2024
Vol

Kosten per persoon: € 285,- 
Dit bedrag is inclusief SCIOS Bewijs van Slagen en exclusief btw.

 

Onze opfriscursus bereidt u voor op deze Periodieke Kennistoets, die u moet afleggen om uw SCIOS-certificering(en) te behouden. Wilt u alleen de Periodieke Kennistoets afleggen, lees dan verder.

Om SCIOS gecertificeerd brandrisico-inspecties aan elektrisch materieel onder Scope 10 uit te voeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u eenmalig het SCIOS-examen voor de betreffende Scope succesvol aflegt. Daarna dient u eens in de 6 jaar een Periodieke Kennistoets te maken.

Waarom periodieke kennistoetsen

De periodieke kennistoetsen zijn noodzakelijk om de theoretische kennis van de scope op peil te houden en om de kwaliteit te kunnen blijven leveren die achter het SCIOS-certificaat schuilgaat. De Periodieke Kennistoetsen testen uitsluitend uw kennis van de theorie. De praktijktoetsing gebeurt immers tijdens de periodieke praktijkaudits door uw certificerende instelling.

Wie in het verleden het examen voor SCIOS Scope 8 succesvol heeft afgelegd, dient eens per 6 jaar een periodieke kennistoets af te leggen. Indien u zich aanmeldt voor een periodieke kennistoets, dan vervalt de praktijkaudit, inclusief rapportbeoordeling voor dat jaar. De kennistoets dient echter met succes te zijn afgerond op het moment dat de praktijkaudit plaats zou hebben gevonden.

De certificaathouder (het gecertificeerde bedrijf) dient de diploma’s van alle individuele medewerkers te registreren. Als bedrijf bent u zelf verantwoordelijk voor het aanmelden van uw medewerkers voor periodieke toetsing. U ontvangt geen oproep van SCIOS hierover.

Voor wie

Indien u eerder uw SCIOS-diploma heeft gehaald en SCIOS gecertificeerd wilt blijven, dan dient u de betreffende periodieke kennistoets succesvol af te leggen.

Heeft u een diploma waarvoor de bevoegdheid bestaat dat voor 2019 is afgegeven, dan dient u uiterlijk 31 december 2024 zijn geslaagd voor de periodieke toetsing. 

Periodieke Kennistoets

De periodieke kennistoets bestaat enkel uit een theoretische toets die digitaal wordt afgenomen. 

Oefenen voor de toets kan op www.testvision.nl/ervaar/voorbeeldtoetsen/.

Tip
Beantwoord eerst alle vragen die u gemakkelijk kunt beantwoorden, zodat u voor deze vragen in elk geval voldoende tijd heeft. Ga daarna terug naar de nog niet beantwoorde vragen.

Examenbureau

De periodieke kennistoets wordt afgenomen door een door SCIOS aangewezen examenbureau. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10, 12 en 14. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen.  

Bekijk ons examenreglement en onze leverings- en annuleringsvoorwaarden.

Appeltje-eitje?

SCIOS stelt hoge eisen aan haar erkende inspecteurs en monteurs. Het examen vraagt dan ook veel van de kandidaten. SCIOS stelt op haar website: "Om een idee te krijgen of de benodigde kennis voorhanden is, kunnen de kennis- en bekwaamheidseisen worden geraadpleegd. Het is niet vereist om een opfriscursus te volgen voordat de toets wordt gedaan. 

Lees in ieder geval de informatie over examens en toetsen om een indruk van de ervaringen met examens te krijgen. Het slagingspercentage bij de examens ligt om een veelheid van redenen niet bijzonder hoog. Houd daarmee rekening en vat ook de periodieke kennistoets niet te licht op, ook al liggen de slagingspercentages hier beduidend hoger.“ 

Interesse?

Wilt u een Periodieke Kennistoets afleggen zonder voorbereidende opfriscursus. Meld u aan via het aanmeldformulier en vermeld in het opmerkingenveld om welke Scope het gaat. Toch eerst meer voorbereiding nodig? Volg dan onze eendaagse theoretische opfriscursus.

FAQ:

Anderen keken ook naar:

 

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign