Antwoorden Parkstad Quiz

Tijdens het SCIOS-inspectiecongres heeft Parkstad Opleidingen een kennisquiz gehouden onder alle bezoekers van het congres. Er waren twee type quizzes; een gericht op elektrotechnische installaties en een op gas- en stookinstallaties.

Quizvragen Elektrotechniek

1.    Welke stroomdoorgang door het lichaam wordt de let-go current genoemd?
□    1 mA
□    5 mA
V    10 mA
□    40 mA

2.    Voor welke spanningen is de NEN 3140 van toepassing?
V    Tot en met 1000V AC en 1500V DC
□    Tot en met 1500V AC en 1000V DC
□    Tot en met 1000V AC en 1000V DC
□    Tot en met 1500V AC en 1500V DC

3.    Wat wordt verstaan onder ‘veilige aanraakspanning’? 
□    tot en met 42V AC en 110V DC
□    tot en met 42V AC en 120V DC
V    tot en met 50V AC en 120V DC
□    tot en met 50V AC en 110V DC

4.    Bij welke stroomwaarde schakelt een B16 automaat altijd uit bij een sluiting?
□    16A
□    17A
V    80A
□    100A 

5.    Wat is de juiste definitie van een vakbekwaam persoon?
V    Iemand met een relevante opleiding en ervaring die in staat is gevaren voor zichzelf alsook voor anderen te voorkomen die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt. 
□    Iemand met een relevante opleiding en ervaring die zich richt op eenvoudige werkzaamheden met elektrotechnische installaties. 
□    Iemand met een relevante opleiding en ervaring die direct verantwoordelijk is voor de (geleverde) technische kwaliteit van de werkzaamheden en installaties.
□    Iemand met een relevante opleiding en ervaring die als ervaringsdeskundige op het gebied van elektrotechnische installaties wordt gezien.

6.    Bij welk stelsel kan men geen isolatiebewaking toepassen?
□    IM-stelsels
V    TN-stelsels
□    IU-stelsels
□    IT-stelsels

7.    Welke stelling is juist?
□    De SCIOS Scope 10 inspectie vervangt de NEN 3140.
□    De SCIOS Scope 10 inspectie is vergelijkbaar met de NEN 3140 en richt zich op het voorkomen en beperken van letselschade.
V    De SCIOS Scope 10 inspectie focust op brandveiligheid.
□    De SCIOS Scope 10 inspectie voldoet in tegenstelling tot de NEN 3140 aan de eisen van de Arbowet.

8.    Welke stelling is juist?
□    Elke inspecteur moet eenmaal een NEN 1010 instructie volgen. 
□    Een NEN 1010 instructie is niet noodzakelijk. Het wordt wel aanbevolen om de vereisten van nieuw aangelegde installaties te weten. 
V    Elke inspecteur moet op de hoogte zijn van de NEN 1010 en dient bij vernieuwing de nieuwste vereisten te kennen. 
□    Een NEN 1010 instructie is alleen noodzakelijk voor inspecteurs die nieuw aangelegde installaties of aangepaste installaties inspecteren. 

9.    Mag je met een SCIOS-diploma SCIOS-inspecties uitvoeren? 
□    Jazeker, zodra je geslaagd bent, ben je een gediplomeerde inspecteur en mag je SCIOS-inspecties uitvoeren en deze afmelden in het SCIOS-portaal. 
□    Jazeker, zodra je je diploma hebt, mag je aan de slag met het uitvoeren van SCIOS-inspecties. Je mag de inspecties alleen nog niet afmelden in het SCIOS-portaal. 
□    Nee, met alleen een diploma mag je nog geen SCIOS-inspecties uitvoeren. Je moet eerst nog bevoegd verklaard worden. Daarna mag je inspecteren.
V    Nee, met alleen een diploma mag je nog geen SCIOS-inspecties uitvoeren. Dit mag pas als het bedrijf waarvoor je werkt gecertificeerd is en je zelf als inspecteur bevoegd verklaard bent.

10.    Wanneer moet je een SCIOS periodieke kennistoets afleggen?
□    Een SCIOS periodieke kennistoets moet na een opleiding worden afgelegd.
□    Een SCIOS periodieke kennistoets moet om de 18 maanden worden afgelegd
V    Een SCIOS periodieke kennistoets moet elke zes jaar worden afgelegd. 
□    Een SCIOS periodieke kennistoets mag je doen om je kennis up-to-date te houden. Dit is geen verplichting.

 

Quizvragen Gas en Stook

1.    Een waterpomptang moet geïsoleerd zijn. Is dat juist?
□    Ja, want dan kan ik boutjes en moertjes veilig los of vastmaken. 
□    Ja, want als een ader bloot ligt, moet ik hem veilig kunnen pakken met de tang. 
V    Nee, je gebruikt normaliter geen waterpomptang voor elektrische doeleinden.
□    Nee, omdat de bek van de waterpomptang niet geïsoleerd is. 

2.    Welke drie schadelijke bestanddelen kunnen bij verbranding van aardgas vrijkomen? 
□    Koolmonoxide (CO), dioxine en stikstof-oxide (NOx)
V    Koolmonoxide (CO), roet en stikstof-oxide (NOx)
□    Koolmonoxide (CO), dioxine en fijn stof
□    Roet, stikstof-oxide en waterdamp

3.    Wat is de ontstekingstemperatuur van Gronings-aardgas?
□    440 °C
□    537°C
V    670°C
□    1.160 °C

4.    Wat zijn de twee belangrijkste hoofdbestanddelen van Gronings-aardgas?
□    Methaan en Ethaan
□    Methaan en Propaan 
V    Methaan (CH4) en Stikstof (N2) (ongeveer 81% methaan en 14% stikstof)
□    Kooldioxide en Stikstof 

5.    Wat is de tekenwijze van een elektrisch schema?
□    Van rechts naar links en van onder naar boven
□    Van rechts naar links en van boven naar onder
V    Van links naar rechts en van boven naar onder
□    Van links naar rechts en van onder naar boven

6.    Wat zijn de hoofdonderdelen van een bunsenbrander?
□    Gastoevoer, brander, schouw en gasslang 
V    Luchttoevoer, gastoevoer, mengbuis en brander
□    Gasaansluiting, luchttoevoer, vlamkegel en gasslang
□    Gasbrander, reservepit, gasslang en aanstekergas

7.    Welke voorschriften heeft een EBI’er nodig om een stookruimte te beoordelen?
□    EPBD-III
□    NEN-EN 746-2
□    NEN-EN 267
V    NEN 3028

8.    Welke stelling(en) is/zijn juist?
V    Om bevoegd verklaard te worden voor SCIOS Scope 7b moet je eerst je SCIOS Scope 7a diploma hebben behaald. SCIOS Scope 7a is namelijk bedoeld voor inspecties aan aardgasleidingen tot 500mbar en Scope 7b voor aardgasleidingen vanaf 500 mbar.
□    Om bevoegd verklaard te worden voor SCIOS Scope 7b hoef je niet bevoegd verklaard te zijn of gediplomeerd zijn voor SCIOS Scope 7a. Het gaat immers om twee verschillende soorten inspecties aan aardgasleidingen.
□    Je hoeft niet bevoegd verklaard te zijn voor SCIOS Scope 7a om bevoegd verklaard te worden voor SCIOS Scope 7b. Het gaat immers om inspecties aan verschillende soorten gasleidingen.
V    Om bevoegd verklaard te worden voor SCIOS Scope 7b moet je eerst bevoegd verklaard zijn voor SCIOS Scope 7a. 

9.    Welke stelling is juist?
□    Als je een theorie- en praktijkdeel voor je SCIOS-examen moet afleggen, dan is het resultaat van een onderdeel onbeperkt geldig. 
V    Als je een theorie- en praktijkdeel voor je SCIOS-examen moet afleggen, dan is het resultaat van een onderdeel een jaar geldig. 
□    Als je een theorie- en praktijkdeel voor je examen moet afleggen, dan is het resultaat van een onderdeel 18 maanden geldig.
□    Als je een theorie- en praktijkdeel voor je SCIOS-examen moet afleggen, dan moet je voor beide onderdelen direct een voldoende halen. Indien niet, dan doe je beide onderdelen opnieuw.

10.    Kun je tijdens een modulaire opleiding direct je PI- én EBI-diploma behalen?
□    Jazeker, de modulaire opleidingen zijn er om twee vliegen in een klap te slaan. Je moet wel tweemaal examen afleggen, voor PI en voor EBI. 
□    Jazeker, na de opleiding leg je direct een enkel examen waarin alles uit de cursus naar voren komt. 
□    Nee, dat is niet mogelijk. Je moet eerst in het bezit zijn van een PI-diploma en ervaring hebben opgedaan alvorens je voor het EBI-diploma opgaat. 
V    Nee, dat is niet mogelijk. Wel mag je het PI-examen overslaan en direct voor het EBI-examen opgaan. Echter, wordt deze volgorde niet aanbevolen om de slagingskans te vergroten. 

Rivas Zorggroep

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem hebben we geadviseerd over de elektrische bedrijfsvoering. Dit ziekenhuis is onderdeel van de Rivas Zorggroep. Dit heeft geresulteerd in de opleiding van een groot aantal medewerkers in veilig werken met en bij elektrische installaties. In de risico-analyse hebben...

MOSA

Ruim 50 medewerkers van MOSA volgden de instructie over veilig werken met elektriciteit volgens NEN 3140. De meesten waren aangewezen als Voldoend Onderricht Persoon. In 2015 volgde reeds een groep tot Voldoend Onderricht Persoon aangewezen medewerkers deze instructie bij ons. De instructies voerd...

Waterschap Brabantse Delta

Twee jaar geleden vroeg Waterschap Brabantse Delta aan Parkstad Inspecties om te adviseren over de veiligheid van hun elektrische bedrijfsvoering. In de vorm van een audit. Vervolgens ging Frank Smits, adviseur en docent van Parkstad Inspecties, samen met de andere Installatieverantwoordelijken (IV)...

Van Dorp Installaties

‘Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen, jong of oud. Niet ontwikkelen is geen optie’. Hét motto van Eline.

Monarch

“Monarch Nederland is het mooie bedrijf van mijn ouders. Het bedrijf is een zelfstandige vertegenwoordiging van de Weishaupt producten; totaalaanbieder van branders, ketels, warmtepompen en solar systemen”, zo luidt de enthousiaste introductie van Amber Harms, dochter van...

Opleidingslocaties

Onze opleidingen vinden plaats in Schinnen, Den Bosch en Apeldoorn. Daarnaast verzorgen we incompany-opleidingen, desgewenst op locatie bij onze opdrachtgevers.

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign