Update opleiding EBI SCIOS Scope 8

Geplaatst op 03-08-2023

Na de wijzingen van Technisch Document 12 (TD12) in oktober 2022 zijn opleidings- en examenbureaus aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor de nieuwe opleiding EBI SCIOS Scope 8. Middels dit bericht geven we graag een update over deze opleiding.

Wat wijzigt er?

Het Technisch Document 12 is uitgebreid met EBI SCIOS Scope 8 (Eerste Bijzondere Inspectie). Deze Scope wordt conform NEN 1010, NEN-EN-IEC 61439 en NEN-EN-IEC 60204 uitgevoerd. De bestaande SCIOS Scope 8 wordt vervolgens PI SCIOS Scope 8 (Periodieke Inspectie). Deze laatste scope wijzigt inhoudelijk niet. Voor EBI SCIOS Scope 8 komt een nieuwe opleiding en een nieuw examen. 

Wat is het verschil tussen EBI en PI SCIOS Scope 8?

De EBI SCIOS Scope 8 is een Eerste Bijzondere Inspectie van nieuwe en al in gebruik zijnde elektrische installaties om te verifiëren of deze voldoen aan wet- en regelgeving. Deze inspectie wordt uitgevoerd voordat een elektrische installatie in gebruik wordt genomen. Deze inspectie wordt hierdoor dan ook beschouwd als een opleverinspectie. Daarnaast kan deze inspectie worden ingezet bij een wijziging of uitbreiding van de elektrische installatie(s).

De PI SCIOS Scope 8 is een Periodieke Inspectie van bestaande elektrische installaties om vast te stellen of de installatie voldoet aan het juiste veiligheidsniveau. Deze inspectie is gebaseerd op de norm NEN 3140. Tijdens een periodieke inspectie worden de bestaande installaties getoetst conform NEN 1010, NEN 3140, NEN-EN-IEC 61439 en NEN-EN-IEC 60204. 

Wanneer aanmelden voor de opleiding EBI SCIOS Scope 8?

De Kennis- en Bekwaamheidseisen (KBE’s) voor EBI SCIOS Scope 8 zijn vastgelegd in de SCIOS-certificatieregeling. In de KBE’s wordt vastgelegd welke kennis en bekwaamheden van een inspecteur worden verwacht. Hierop worden de examens en opleidingen gebaseerd. Het lesmateriaal voor de EBI-opleiding wordt momenteel verfijnd. Verwacht wordt na de zomer de puntjes op de i te zetten. 

Wat we u kunnen doorgeven is dat de opleiding voor EBI SCIOS Scope 8 uit 4 dagen zal bestaan. De opleiding alsook het examen betreft in tegenstelling tot de PI SCIOS Scope 8 alleen uit theorie. De PI Scope 8 wordt aangeraden alvorens u start met de EBI-opleiding. Actuele kennis van PI SCIOS Scope 8 kan namelijk een voordeel voor u zijn. 

Om bevoegd verklaard te worden voor EBI SCIOS Scope 8 dient u naast een diploma EBI Scope 8 ook over een diploma PI Scope 8 te bezitten alsook over 3 jaar aantoonbare ervaring als PI Scope 8 (voorheen Scope 8) inspecteur of NEN 1010 inspecteur met minimaal 18 uitgevoerde inspecties of, bij grote inspecties, 6 weken inspectiewerkzaamheden.

Ons voornemen is de opleiding voor EBI SCIOS Scope 8 in het najaar te starten en tevens de eerste examens te laten afnemen. Wilt u graag als eerste hiervan op de hoogte worden gehouden, houd onze website dan in de gaten en/of volg ons op LinkedIn en/of meld u aan voor onze nieuwsbrief

Rivas Zorggroep

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem hebben we geadviseerd over de elektrische bedrijfsvoering. Dit ziekenhuis is onderdeel van de Rivas Zorggroep. Dit heeft geresulteerd in de opleiding van een groot aantal medewerkers in veilig werken met en bij elektrische installaties. In de risico-analyse hebben...

MOSA

Ruim 50 medewerkers van MOSA volgden de instructie over veilig werken met elektriciteit volgens NEN 3140. De meesten waren aangewezen als Voldoend Onderricht Persoon. In 2015 volgde reeds een groep tot Voldoend Onderricht Persoon aangewezen medewerkers deze instructie bij ons. De instructies voerd...

Waterschap Brabantse Delta

Twee jaar geleden vroeg Waterschap Brabantse Delta aan Parkstad Inspecties om te adviseren over de veiligheid van hun elektrische bedrijfsvoering. In de vorm van een audit. Vervolgens ging Frank Smits, adviseur en docent van Parkstad Inspecties, samen met de andere Installatieverantwoordelijken (IV)...

Van Dorp Installaties

‘Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen, jong of oud. Niet ontwikkelen is geen optie’. Hét motto van Eline.

Monarch

“Monarch Nederland is het mooie bedrijf van mijn ouders. Het bedrijf is een zelfstandige vertegenwoordiging van de Weishaupt producten; totaalaanbieder van branders, ketels, warmtepompen en solar systemen”, zo luidt de enthousiaste introductie van Amber Harms, dochter van...

Opleidingslocaties

Onze opleidingen vinden plaats in Schinnen, Den Bosch en Apeldoorn. Daarnaast verzorgen we incompany-opleidingen, desgewenst op locatie bij onze opdrachtgevers.

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign