Verduurzamen met waterstof

Geplaatst op 15-06-2023

Uiterlijk 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat we tegen deze tijd alleen nog duurzame energiebronnen willen gebruiken. Waterstof kan bij de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie een belangrijke rol spelen. Maar wat is waterstof precies, wat houdt groene, grijze en blauwe waterstof in en wat zijn de voor- en nadelen van waterstof? 

WAT IS WATERSTOF?

Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager. Waterstof komt namelijk niet in pure vorm voor; het moet gewonnen worden uit een andere energiebron, zoals aardgas of water. Daarbij is energie (elektriciteit of aardolie) nodig. Doordat waterstof energie kan bevatten, wordt het als een energiedrager beschouwd. 

Waterstof heeft geen kleur, smaak of reuk en kan in vergelijking met andere stoffen veel energie opslaan welke bij verbranding vrijkomt. 

GROENE, GRIJZE EN BLAUWE WATERSTOF: WAT BETEKENEN DEZE KLEUREN?

De kleur waterstof zegt niets over de kleur van de waterstof, maar over het soort energie waarmee de waterstof is gemaakt. elektrolyse

GROENE WATERSTOF

Groene waterstof is waterstof gemaakt van duurzaam opgewekte elektriciteit, zoals wind- of zonne-energie of waterkracht. Waterstof kan door middel van elektrolyse worden geproduceerd. Dit is een methode waarbij water met behulp van elektriciteit in waterstof wordt omgezet. De elektriciteit wordt hierbij gebruikt om het water te splitsen waarna water wordt omgezet in waterstof en zuurstof. Omdat bij dit proces geen CO2 vrijkomt, is groene waterstof volledig duurzaam. 

GRIJZE WATERSTOF

Vrijwel alle waterstof in Nederland is grijs. Grijze waterstof wordt gemaakt van fossiele brandstoffen, voornamelijk aardgas. Hoewel deze methode goedkoop is, heeft het als nadeel dat er bij de productie CO2 vrijkomt.

BLAUWE WATERSTOF

Blauwe waterstof is als het ware grijze waterstof; voor de productie wordt immers aardgas gebruikt. Het verschil tussen blauw en grijs is dat de CO2 die bij de productie van grijze waterstof vrijkomt, niet in de lucht terechtkomt, maar wordt opgeslagen of gebruikt. CO2 kan bijvoorbeeld worden opgeslagen in lege gasvelden onder de zeebodem. Deze methode is duur en wordt in Nederland nog niet toegepast. 

VOOR- EN NADELEN VAN WATERSTOF

De meeste waterstof die momenteel wordt gebruikt, is grijs. Deze waterstof is niet voldoende milieuvriendelijk als het gaat om verduurzamen. Als het gaat om duurzaamheid, is het dus belangrijk te weten om wat voor soort waterstof het gaat. De voor- en nadelen hieronder zijn gericht op groene waterstof. 

VOORDELEN

 • Waterstof is duurzaam wanneer het met wind- of zonne-energie wordt geproduceerd (groene waterstof). Bij de verbranding van groene waterstof komt geen CO2 vrij. 
 • Waterstof kan in grote hoeveelheden worden opgeslagen en getransporteerd. Opslaan kan in bijvoorbeeld lege aardgasvelden of zoutkoepels. De opslag van waterstof zorgt voor minder energieverlies en kan later worden gebruikt. 
 • Waterstof kan meer energie bevatten dan elke andere stof. 
 • Waterstof kan gebruikt worden voor diverse doeleinden, waaronder het opwekken van elektriciteit en brandstof voor huishoudelijke, industriële en transportdoeleinden. 
 • Waterstof kan bijdragen aan het verduurzamen van industriële processen.

NADELEN

 • De productie van groene waterstof is duur en neemt veel tijd in beslag. Grijze waterstof is daarentegen veel makkelijker te maken, goedkoper, maar niet duurzaam. 
 • Waterstof is een zeer ontvlambaar gas. Dit betekent dat veiligheidsmaatregelen essentieel zijn om lekkages en explosies te voorkomen. 

MASTERCLASS WATERSTOF

Wilt u meer weten over waterstof? Volg dan onze masterclass over waterstof. Tijdens deze masterclass worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • eigenschappen van waterstof;
 • de productie van waterstof;
 • de opslag van waterstof;
 • de toepassingen van waterstof;
 • waterstof en verbranding;
 • waterstof en veiligheid;
 • rekenen aan waterstof m.b.t. stookinstallaties.

Meer informatie over onze Masterclass Waterstof
 

Rivas Zorggroep

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem hebben we geadviseerd over de elektrische bedrijfsvoering. Dit ziekenhuis is onderdeel van de Rivas Zorggroep. Dit heeft geresulteerd in de opleiding van een groot aantal medewerkers in veilig werken met en bij elektrische installaties. In de risico-analyse hebben...

MOSA

Ruim 50 medewerkers van MOSA volgden de instructie over veilig werken met elektriciteit volgens NEN 3140. De meesten waren aangewezen als Voldoend Onderricht Persoon. In 2015 volgde reeds een groep tot Voldoend Onderricht Persoon aangewezen medewerkers deze instructie bij ons. De instructies voerd...

Waterschap Brabantse Delta

Twee jaar geleden vroeg Waterschap Brabantse Delta aan Parkstad Inspecties om te adviseren over de veiligheid van hun elektrische bedrijfsvoering. In de vorm van een audit. Vervolgens ging Frank Smits, adviseur en docent van Parkstad Inspecties, samen met de andere Installatieverantwoordelijken (IV)...

Van Dorp Installaties

‘Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen, jong of oud. Niet ontwikkelen is geen optie’. Hét motto van Eline.

Monarch

“Monarch Nederland is het mooie bedrijf van mijn ouders. Het bedrijf is een zelfstandige vertegenwoordiging van de Weishaupt producten; totaalaanbieder van branders, ketels, warmtepompen en solar systemen”, zo luidt de enthousiaste introductie van Amber Harms, dochter van...

Opleidingslocaties

Onze opleidingen vinden plaats in Schinnen, Den Bosch en Apeldoorn. Daarnaast verzorgen we incompany-opleidingen, desgewenst op locatie bij onze opdrachtgevers.

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign