Wijzigingen Technisch Document 12 en 18

Geplaatst op 21-10-2022

Naar aanleiding van de vergaderingen van het College van Deskundigen op 30 september en het SCIOS-bestuur op 14 oktober jl. zijn herzieningen in een aantal technische documenten besloten. Met name het Technische Document 12 (TD12) en het Technisch Document 18 (TD18) zijn ingrijpend gewijzigd. Deze documenten zijn van toepassing op de SCIOS Scope 8, 9 en 12.

Wat is er gewijzigd?

Hoewel er diverse wijzigingen zijn gemaakt in een aantal technische documenten, zijn de TD12 en TD18 ingrijpend veranderd. Wat deze veranderingen precies inhouden, leggen we u hieronder uit. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. We leggen het u graag nader uit. 

Wijzigingen Technisch Document 12

TD12 is van toepassing op SCIOS Scope 8 en SCIOS Scope 9 inzake de veiligheid van elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Dit technisch document is nu uitgebreid met SCIOS Scope 8 EBI (Eerste Bijzondere Inspectie), die conform NEN 1010, NEN-EN-IEC 61439 en NEN-EN-IEC 60204 wordt uitgevoerd. De bestaande SCIOS Scope 8, die gericht is op de NEN 3140, wordt nu SCIOS Scope 8 PI (Periodieke Inspectie). 

Scope 8 EBI en Scope 8 PI zijn twee afzonderlijke inspecties. De Scope 8 EBI wordt voor ingebruikname van een elektrische installatie uitgevoerd. Hierdoor wordt deze nieuwe scope ook beschouwd als een opleveringsinspectie. Daarnaast kan de Scope 8 EBI ingezet worden om de installatiekwaliteit te controleren voordat een bestaand huurpand bijvoorbeeld wordt betrokken. De Scope 8 PI wijzigt inhoudelijk niet. Deze scope blijft zich richten op de periodieke controle van de veiligheid van elektrische installaties. 

Bovenstaande aanpassing is reeds verwerkt in het Technisch Document 12. 

Wat betekent dit voor de huidige SCIOS Scope 8 inspecteur?

Aan SCIOS Scope 8 PI wordt niets gewijzigd. Voor SCIOS Scope 8 EBI wordt een opleiding en examen georganiseerd. Inspecteurs dienen dit examen eerst te behalen alvorens zij bevoegd verklaard kunnen worden. Opleidings- en examenbureaus, waaronder ons zusterbedrijf Parkstad Opleidingen, leggen momenteel de laatste hand aan het lesmateriaal voor deze nieuwe scope en samen met SCIOS en de andere examenbureaus wordt gewerkt aan een examen. Parkstad Opleidingen zal op korte termijn opleidingen en examens voor de Scope 8 EBI gaan aanbieden. Meer informatie hierover volgt spoedig. 

Wijzigingen Technisch Document 18

TD18 is van toepassing op SCIOS Scope 12 Inspectie aan zonnestroominstallaties. Dit document is aangepast naar aanleiding van een evaluatie waarin praktijkervaringen met de inspectie van zonnestroominstallaties zijn onderzocht. De voornaamste wijzigingen betreffen de werkwijze voor omgang met stekercombinaties van verschillende fabrikanten en met niet-zichtbare delen van zonnestroominstallaties. Gedetailleerde en sluitende documentatie (bijvoorbeeld foto’s) van de installatiewerkzaamheden en componenten van de niet-zichtbare installatiedelen zijn noodzakelijk om de installatie 'zonder constateringen' te kunnen afmelden.  

Bron: SCIOS

Rivas Zorggroep

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem hebben we geadviseerd over de elektrische bedrijfsvoering. Dit ziekenhuis is onderdeel van de Rivas Zorggroep. Dit heeft geresulteerd in de opleiding van een groot aantal medewerkers in veilig werken met en bij elektrische installaties. In de risico-analyse hebben...

MOSA

Ruim 50 medewerkers van MOSA volgden de instructie over veilig werken met elektriciteit volgens NEN 3140. De meesten waren aangewezen als Voldoend Onderricht Persoon. In 2015 volgde reeds een groep tot Voldoend Onderricht Persoon aangewezen medewerkers deze instructie bij ons. De instructies voerd...

Waterschap Brabantse Delta

Twee jaar geleden vroeg Waterschap Brabantse Delta aan Parkstad Inspecties om te adviseren over de veiligheid van hun elektrische bedrijfsvoering. In de vorm van een audit. Vervolgens ging Frank Smits, adviseur en docent van Parkstad Inspecties, samen met de andere Installatieverantwoordelijken (IV)...

Van Dorp Installaties

‘Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen, jong of oud. Niet ontwikkelen is geen optie’. Hét motto van Eline.

Monarch

“Monarch Nederland is het mooie bedrijf van mijn ouders. Het bedrijf is een zelfstandige vertegenwoordiging van de Weishaupt producten; totaalaanbieder van branders, ketels, warmtepompen en solar systemen”, zo luidt de enthousiaste introductie van Amber Harms, dochter van...

Opleidingslocaties

Onze opleidingen vinden plaats in Schinnen, Den Bosch en Apeldoorn. Daarnaast verzorgen we incompany-opleidingen, desgewenst op locatie bij onze opdrachtgevers.

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign