Waarom SCIOS Scope 14

Geplaatst op 19-04-2022

Afgelopen maand is de SCIOS Scope 14 van verwarmingssystemen in gebouwen in werking getreden. Deze scope heeft als doel u als eigenaar of gebruiker bewust te maken van het energiegebruik van het gebouw en de installatie en dient als stimulans om energiebesparende maatregelen te nemen.

De SCIOS Scope 14 maakt deel uit van de Europese EPBD III richtlijn welke op 10 maart 2020 in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. Deze richtlijn staat voor Energy Performance of Building Directive. In deze richtlijn zijn maatregelen opgenomen ter verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen. De EPBD III inspectie voor ruimtekoelsystemen is ook hierin opgenomen. De SCIOS Scope 14 kan met deze EPBD-keuring worden vergeleken; in tegenstelling tot de EPBD III die zich op ruimtekoelsystemen richt, richt de Scope 14 zich op ruimteverwarmingssystemen. Bij beide inspecties wordt naar de energieprestatie van de installatie in het gebouw gekeken. 

Klimaatdoelstellingen

Met de SCIOS Scope 14 wil de overheid bedrijven en instellingen bewust maken van het energiegebruik van hun gebouw en de daarmee samenhangende installaties. Daarbij wil de overheid hen stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Door dergelijke maatregelen te nemen, dragen we bij aan de Europese klimaatdoelstellingen die zijn geformuleerd om emissies voor 2030 te reduceren.

Wat u kunt verwachten van een SCIOS Scope 14 inspectie

Een SCIOS Scope 14 inspectie wordt uitgevoerd bij verwarmingssystemen vanaf een nominaal systeemvermogen van meer dan 70 kW op systeemniveau (opwekker, distributie en afgifte) in een gebouw, met uitzondering van een gasgestookt verwarmingssysteem van 70 tot 100 kW. Deze is pas vanaf 10 maart 2024 verplicht. 

Een SCIOS Scope 14 inspectie mag alleen worden uitgevoerd door een SCIOS Scope 14 gecertificeerd inspectiebedrijf en bevoegd verklaarde inspecteur. Slechts een gecertificeerd inspectiebedrijf kan de volledig uitgevoerde inspectie in het SCIOS-portaal afmelden. 

Tijdens deze inspectie worden de volgende deelsystemen beoordeeld conform de regulerende wetgeving:

  • de warmtebehoefte van het gebouw;
  • de warmte-opwekker(s);
  • het distributiesysteem;
  • de warmteafgiftesystemen;
  • de regelsystemen;
  • het ventilatiesysteem, indien gekoppeld aan het verwarmingssysteem. 

Na de inspectie worden de bevindingen in een rapportage vastgelegd. U ontvangt een advies over mogelijke kostenefficiënte aanpassingen van het bestaande verwarmingssysteem waarmee u de energieprestatie van uw gebouw kunt verbeteren en daarmee energie en kosten kunt besparen.   

Meer informatie

Voor meer informatie en voor het aanvragen van een SCIOS Scope 14 inspectie kijk op onze pagina over SCIOS Scope 14
 
Bent u geïnteresseerd in een opleiding voor SCIOS Scope 14 kijk dan op de pagina van ons zusterbedrijf Parkstad Opleidingen
 

 

Rivas Zorggroep

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem hebben we geadviseerd over de elektrische bedrijfsvoering. Dit ziekenhuis is onderdeel van de Rivas Zorggroep. Dit heeft geresulteerd in de opleiding van een groot aantal medewerkers in veilig werken met en bij elektrische installaties. In de risico-analyse hebben...

MOSA

Ruim 50 medewerkers van MOSA volgden de instructie over veilig werken met elektriciteit volgens NEN 3140. De meesten waren aangewezen als Voldoend Onderricht Persoon. In 2015 volgde reeds een groep tot Voldoend Onderricht Persoon aangewezen medewerkers deze instructie bij ons. De instructies voerd...

Waterschap Brabantse Delta

Twee jaar geleden vroeg Waterschap Brabantse Delta aan Parkstad Inspecties om te adviseren over de veiligheid van hun elektrische bedrijfsvoering. In de vorm van een audit. Vervolgens ging Frank Smits, adviseur en docent van Parkstad Inspecties, samen met de andere Installatieverantwoordelijken (IV)...

Van Dorp Installaties

‘Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen, jong of oud. Niet ontwikkelen is geen optie’. Hét motto van Eline.

Monarch

“Monarch Nederland is het mooie bedrijf van mijn ouders. Het bedrijf is een zelfstandige vertegenwoordiging van de Weishaupt producten; totaalaanbieder van branders, ketels, warmtepompen en solar systemen”, zo luidt de enthousiaste introductie van Amber Harms, dochter van...

Opleidingslocaties

Onze opleidingen vinden plaats in Schinnen, Den Bosch en Apeldoorn. Daarnaast verzorgen we incompany-opleidingen, desgewenst op locatie bij onze opdrachtgevers.

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign