Belangrijkste wijzigingen in de NEN 1010:2020

Geplaatst op 21-05-2021

In oktober 2020 is de NEN 1010 herzien. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in deze norm (NEN 1010:2020) en wat betekenen deze wijzigingen voor u en voor de NEN 4010:2020? 

NEN 1010

De NEN 1010 is van toepassing op het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties in de woning- en utiliteitsbouw en in de industrie. Het kan om nieuwe installaties gaan, maar ook om wijzigingen en uitbreidingen van elektrische installaties. Daarnaast wordt de NEN 1010 gebruikt voor controles en inspecties bij oplevering van projecten. Hierdoor wordt de NEN 1010 ook wel beschouwd als een opleveringsnorm.

Wijzigingen NEN 1010:2020

De nieuwe NEN is beter leesbaar en begrijpelijk gemaakt. Er wordt consistent gebruik gemaakt van termen; Engelse teksten worden verduidelijkt en om te voorkomen dat teksten onnodig lang worden, wordt er meer gebruik gemaakt van afkortingen. Een toestel voor aardlekbeveiliging/Residual Current Device wordt op deze manier afgekort tot RCD. 

Verder zijn verwijzingen naar de NEN 8012 komen te vervallen en is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de NEN 1010:2020. Dit nieuwe hoofdstuk (hoofdstuk 8) gaat over energieaspecten. Hierin wordt o.a. ingegaan op de verschillende facetten van energie-efficiëntie, zoals afspraken over de aanlevering van installaties met betrekking tot energietransitie alsook eisen en aanbevelingen voor het veilig functioneren van dergelijke elektrische installaties. Het nieuwe hoofdstuk wordt afzonderlijk gepubliceerd, aangezien de ontwikkelingen op het gebied van energie-efficiëntie naar verwachting snel zullen wijzigen waardoor dit deel dan ook met regelmaat zal worden aangepast. 

Hoofdstuk 8 van de NEN 1010:2020 is niet alleen van toepassing op woning- en utiliteitsbouw en industrie, maar ook op particulieren, de zogenaamde prosumenten met PV-panelen op het dak. 

Meer informatie over deel 8 NEN 1010

Toepassing vernieuwde norm

De herziene versie van de NEN 1010: 2020 is reeds beschikbaar, maar is nog niet automatisch van toepassing in het Algemeen Bouwbesluit. De herziene norm mag worden toegepast, indien dit tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is afgesproken. 

NEN 4010:2020

Naar aanleiding van de wijzigingen in de NEN 1010:2020 is uiteraard ook de NEN 4010 aangepast. De NEN 4010 is een vereenvoudigde versie van de NEN 1010 en staat ook wel bekend als de beter leesbare NEN 1010. Lees meer over de wijzigingen in de NEN 4010:2020.

Opfriscursus NEN 1010

Wilt u precies weten wat er in de NEN 1010 is veranderd en wilt u uw kennis van deze norm opfrissen? In de maanden september en november starten we met een opfriscursus NEN 1010. Interesse? Lees meer over onze opfriscursus NEN 1010 of neem contact met ons op via 088 467 73 73

Wilt u graag installaties gaan meten en inspecteren volgens de NEN 1010? Dan bieden we in de maanden september en november ook een basiscursus NEN 1010 aan. 

Rivas Zorggroep

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem hebben we geadviseerd over de elektrische bedrijfsvoering. Dit ziekenhuis is onderdeel van de Rivas Zorggroep. Dit heeft geresulteerd in de opleiding van een groot aantal medewerkers in veilig werken met en bij elektrische installaties. In de risico-analyse hebben...

MOSA

Ruim 50 medewerkers van MOSA volgden de instructie over veilig werken met elektriciteit volgens NEN 3140. De meesten waren aangewezen als Voldoend Onderricht Persoon. In 2015 volgde reeds een groep tot Voldoend Onderricht Persoon aangewezen medewerkers deze instructie bij ons. De instructies voerd...

Waterschap Brabantse Delta

Twee jaar geleden vroeg Waterschap Brabantse Delta aan Parkstad Inspecties om te adviseren over de veiligheid van hun elektrische bedrijfsvoering. In de vorm van een audit. Vervolgens ging Frank Smits, adviseur en docent van Parkstad Inspecties, samen met de andere Installatieverantwoordelijken (IV)...

Van Dorp Installaties

‘Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen, jong of oud. Niet ontwikkelen is geen optie’. Hét motto van Eline.

Monarch

“Monarch Nederland is het mooie bedrijf van mijn ouders. Het bedrijf is een zelfstandige vertegenwoordiging van de Weishaupt producten; totaalaanbieder van branders, ketels, warmtepompen en solar systemen”, zo luidt de enthousiaste introductie van Amber Harms, dochter van...

Opleidingslocaties

Onze opleidingen vinden plaats in Schinnen, Den Bosch en Apeldoorn. Daarnaast verzorgen we incompany-opleidingen, desgewenst op locatie bij onze opdrachtgevers.

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign