Bestrijding coronavirus; lessen in Den Bosch en Schinnen tot 1 mei opgeschort

Geplaatst op 25-03-2020

Bij het verrichten van onze werkzaamheden volgen wij uiteraard alle maatregelen en adviezen van de rijksoverheid op. Samen met onze eigen maatregelen betekent dit:

Voor werkzaamheden op locatie bij onze opdrachtgevers:

  • Onze medewerkers volgen de hygiëne-richtlijnen van het RIVM op. Dat betekent onder meer dat zij thuis blijven bij gezondheidsklachten (hoesten en niezen) en bij persoonlijk contact een minimale afstand van 1,5 meter zullen bewaren.
  • Onze medewerkers houden zich aan de voorschriften die gelden op uw locatie en die aan hen kenbaar worden gemaakt; zij werken mee aan een eventuele extra toegangscontrole.
  • Het is onze medewerkers niet toegestaan te werken in ruimtes waar anderen aanwezig zijn met bovengenoemde gezondheidsklachten.

Voor onze opleidingen in Den Bosch en Schinnen:

Op onze locaties in Schinnen en Den Bosch golden de afgelopen weken al strenge hygiënemaatregelen. We gaven les aan kleine groepen deelnemers en hielden op elk moment - ook in de praktijklessen - de anderhalve meter onderlinge afstand aan. De verscherpte maatregelen die maandag 23 maart jl. zijn afgekondigd, laten nog steeds ruimte om op deze manier les te geven. De maatregelen zijn echter bedoeld om contact zoveel mogelijk te vermijden en hoe we het ook wenden of keren: tijdens de les maken deelnemers en docent contact met elkaar, zij het op veilige afstand. Wij staan voor veiligheid en willen die ook kunnen garanderen voor al onze bezoekers en cursisten.

Daarom zien we ons genoodzaakt de lessen die tot 1 mei a.s. zijn gepland op te schorten. 

Algemeen:

De bezetting op kantoor is beperkt, maar alle medewerkers zijn bereikbaar via hun persoonlijk mailadres en mobiele telefoon.

Natuurlijk zorgen wij voor voldoende zeep en desinfectiemateriaal in Schinnen en Den Bosch. Oppervlakken, apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen, waar het virus zich aan kan hechten en die worden aangeraakt, maken we dagelijks of na gebruik schoon conform de richtlijnen van het RIVM.

We volgen de ontwikkelingen op de voet. Waar nodig passen we onze werkwijze aan. We houden onze medewerkers hiervan voortdurend op de hoogte. Zo kunt u erop vertrouwen dat de inspecties veilig en met zo min mogelijk besmettingsgevaar voor uw en onze medewerkers of bezoekers worden uitgevoerd.

Heeft u zorgen of vragen, bel ons dan op 088 467 73 00.

Rivas Zorggroep

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem hebben we geadviseerd over de elektrische bedrijfsvoering. Dit ziekenhuis is onderdeel van de Rivas Zorggroep. Dit heeft geresulteerd in de opleiding van een groot aantal medewerkers in veilig werken met en bij elektrische installaties. In de risico-analyse hebben...

MOSA

Ruim 50 medewerkers van MOSA volgden de instructie over veilig werken met elektriciteit volgens NEN 3140. De meesten waren aangewezen als Voldoend Onderricht Persoon. In 2015 volgde reeds een groep tot Voldoend Onderricht Persoon aangewezen medewerkers deze instructie bij ons. De instructies voerd...

Waterschap Brabantse Delta

Twee jaar geleden vroeg Waterschap Brabantse Delta aan Parkstad Inspecties om te adviseren over de veiligheid van hun elektrische bedrijfsvoering. In de vorm van een audit. Vervolgens ging Frank Smits, adviseur en docent van Parkstad Inspecties, samen met de andere Installatieverantwoordelijken (IV)...

Van Dorp Installaties

‘Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen, jong of oud. Niet ontwikkelen is geen optie’. Hét motto van Eline.

Monarch

“Monarch Nederland is het mooie bedrijf van mijn ouders. Het bedrijf is een zelfstandige vertegenwoordiging van de Weishaupt producten; totaalaanbieder van branders, ketels, warmtepompen en solar systemen”, zo luidt de enthousiaste introductie van Amber Harms, dochter van...

Opleidingslocaties

Onze opleidingen vinden plaats in Schinnen, Den Bosch en Apeldoorn. Daarnaast verzorgen we incompany-opleidingen, desgewenst op locatie bij onze opdrachtgevers.

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign