Nieuwe regels voor installateurs van gasverbrandingstoestellen tot 100 kW

Geplaatst op 11-12-2019

Vanaf 1 juli 2021 mogen alleen nog gecertificeerde bedrijven met gediplomeerde monteurs werken aan deze cv-installaties. Uitvoerende monteurs moeten aantoonbaar in het bezit zijn van een zogenaamd "Bewijs van Vakmanschap". Dit bewijs krijgt de cv-monteur na het positief afronden van een theorietoets en een praktijkexamen.

CO wet

Al geruime tijd wordt gesproken over de gevaren van schadelijke emissies die kunnen  optreden bij het onoordeelkundig uitvoeren van werkzaamheden aan gasgestookte installaties tot 100 kW. Er werd al langere tijd gewerkt aan een “Kwaliteitsregeling Koolmonoxidepreventie”. Inmiddels is deze wet (ook wel CO wet genoemd) op dinsdag 25 juni 2019 aangenomen door de Eerste Kamer en daarmee definitief. Vanaf 1 juli 2021 mogen alleen nog gecertificeerde bedrijven met gediplomeerde monteurs werken aan cv-installaties. Vanaf 1 juli 2020 geldt nog een overgangsjaar tot 1 juli 2021.

Focus op vakbekwaamheid

Uitvoerende cv-monteurs krijgen direct te maken met een extra focus op hun vakbekwaamheid. Deze vakbekwaamheid is van groot belang om met name de inbedrijfstelling van een toestel volgens de gestelde regels uit te kunnen én mogen voeren. Heeft een cv-monteur onvoldoende kennis of kunde, dan is er werk aan de winkel. Deze bijscholing dient uiterlijk voor 1 juli 2021 te zijn uitgevoerd op basis van een geaccrediteerde opleiding. De bijscholing moet aansluiten op voornoemde wettelijke certificeringsregeling. Er komt dan ook een openbaar kwaliteitsregister waarin geaccrediteerde opleiders zullen worden opgenomen.

Nieuw: Bewijs van Vakmanschap

Als een installatiebedrijf zich wil certificeren voor het werken met gasverbrandingstoestellen, dan moeten de uitvoerende cv-monteurs aantoonbaar in het bezit zijn van een zogenaamd Bewijs van Vakmanschap. Dit bewijs krijgt de cv-monteur na het positief afronden van een theorietoets en een praktijkexamen.

Vragen

We zullen u in de nabije toekomst nader informeren inzake de regeling, haar reikwijdte en de consequenties. Maar één ding is zeker: de regeling komt er en de deadlines zijn gesteld.

 

Rivas Zorggroep

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem hebben we geadviseerd over de elektrische bedrijfsvoering. Dit ziekenhuis is onderdeel van de Rivas Zorggroep. Dit heeft geresulteerd in de opleiding van een groot aantal medewerkers in veilig werken met en bij elektrische installaties. In de risico-analyse hebben...

MOSA

Ruim 50 medewerkers van MOSA volgden de instructie over veilig werken met elektriciteit volgens NEN 3140. De meesten waren aangewezen als Voldoend Onderricht Persoon. In 2015 volgde reeds een groep tot Voldoend Onderricht Persoon aangewezen medewerkers deze instructie bij ons. De instructies voerd...

Waterschap Brabantse Delta

Twee jaar geleden vroeg Waterschap Brabantse Delta aan Parkstad Inspecties om te adviseren over de veiligheid van hun elektrische bedrijfsvoering. In de vorm van een audit. Vervolgens ging Frank Smits, adviseur en docent van Parkstad Inspecties, samen met de andere Installatieverantwoordelijken (IV)...

Van Dorp Installaties

‘Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen, jong of oud. Niet ontwikkelen is geen optie’. Hét motto van Eline.

Monarch

“Monarch Nederland is het mooie bedrijf van mijn ouders. Het bedrijf is een zelfstandige vertegenwoordiging van de Weishaupt producten; totaalaanbieder van branders, ketels, warmtepompen en solar systemen”, zo luidt de enthousiaste introductie van Amber Harms, dochter van...

Opleidingslocaties

Onze opleidingen vinden plaats in Schinnen, Den Bosch en Apeldoorn. Daarnaast verzorgen we incompany-opleidingen, desgewenst op locatie bij onze opdrachtgevers.

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign