Nieuw: periodieke kennistoetsen SCIOS

Geplaatst op 29-03-2019

Na een uitgebreide periode van voorbereiden, start juli 2019 het systeem van periodieke kennistoetsen. Deze kennistoetsen zijn in het leven geroepen omdat het op peil houden van theoretische kennis in een tijd van voortdurende veranderingen van belang is om de kwaliteit te kunnen blijven leveren die schuilgaat achter het SCIOS-certificaat.

SCIOS was tot nog toe een van de weinige schema’s waarbij het éénmalig aantonen van theoretische kennis voldoende was (in combinatie met een praktijkbeoordeling) om te worden aangemeld als bevoegd persoon. In een sterk veranderende samenleving is het periodiek toetsen van kennis gemeengoed. Denk hierbij een zaken als code 95 op het rijbewijs, of een VCA-diploma.

Een periodieke kennistoets dient eens per zes jaren met goed gevolg te worden afgelegd. Voor EBI en PI geldt dat in dat zesde jaar de praktijkaudit vervalt. Certificaathouder (het gecertificeerde bedrijf) dient de diploma’s van de kennistoets te registreren. De kennistoets dient met succes te zijn afgerond op het moment dat de praktijkaudit plaats zou hebben gevonden of, in het geval van PO, plaatsvindt.

De periodieke kennistoets wordt gefaseerd ingevoerd.

Fase  Doelgroep SCIOS-gecertificeerden
1 uiterlijk 31 december 2020 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die geen diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid is afgegeven dan wel dat het diploma voor 1999 is uitgegeven.
2 uiterlijk 31 december 2021 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2004 is afgegeven.
3 uiterlijk 31 december 2022 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2009 is afgeven.
4 uiterlijk 31 december 2023 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2014 is af geven.
5 uiterlijk  31 december 2024 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2019 is afgeven.
6 Uiterlijk 31 december 2025 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die in 2019 het diploma hebben behaald van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat.


De periodieke herhalingstoets moet worden afgelegd bij een door SCIOS erkend examenbureau. Op dit moment zijn er 5 bureaus die zich hiervoor hebben aangemeld: Kiwa Training, Parkstad Inspecties en Van Empel Opleidingen. Parkstad Inspecties is ook erkend voor de scopes 8, 9 en 10, evenals ITV en MaRevin. Zie de website van SCIOS voor de actuele stand van zaken. Het examen zal worden afgenomen middels vragen welke zijn ondergebracht in Testvision.

Een aangemelde medewerker die beschikt over de bevoegdheid voor meerdere scopes/disciplines heeft de mogelijkheid toetsen te combineren:

• Scope 1, 2, 3 en 5

• Scope 4 (diesel- en gasmotoren en turbines)

• Scope 7a, 7b en 7c

Een aangemelde medewerker die niet slaagt voor een combinatietoets, wordt geen diploma voor een deel van de toets verstrekt. De praktische invulling door de certificerende instellingen kon op het moment van het schrijven nog niet worden verduidelijkt.

Bron: Nieuwsbrief BVSCIOS.nl d.d. 27.03.2019

Rivas Zorggroep

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem hebben we geadviseerd over de elektrische bedrijfsvoering. Dit ziekenhuis is onderdeel van de Rivas Zorggroep. Dit heeft geresulteerd in de opleiding van een groot aantal medewerkers in veilig werken met en bij elektrische installaties. In de risico-analyse hebben...

MOSA

Ruim 50 medewerkers van MOSA volgden de instructie over veilig werken met elektriciteit volgens NEN 3140. De meesten waren aangewezen als Voldoend Onderricht Persoon. In 2015 volgde reeds een groep tot Voldoend Onderricht Persoon aangewezen medewerkers deze instructie bij ons. De instructies voerd...

Waterschap Brabantse Delta

Twee jaar geleden vroeg Waterschap Brabantse Delta aan Parkstad Inspecties om te adviseren over de veiligheid van hun elektrische bedrijfsvoering. In de vorm van een audit. Vervolgens ging Frank Smits, adviseur en docent van Parkstad Inspecties, samen met de andere Installatieverantwoordelijken (IV)...

Van Dorp Installaties

‘Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen, jong of oud. Niet ontwikkelen is geen optie’. Hét motto van Eline.

Monarch

“Monarch Nederland is het mooie bedrijf van mijn ouders. Het bedrijf is een zelfstandige vertegenwoordiging van de Weishaupt producten; totaalaanbieder van branders, ketels, warmtepompen en solar systemen”, zo luidt de enthousiaste introductie van Amber Harms, dochter van...

Opleidingslocaties

Onze opleidingen vinden plaats in Schinnen, Den Bosch en Apeldoorn. Daarnaast verzorgen we incompany-opleidingen, desgewenst op locatie bij onze opdrachtgevers.

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign